Zdjęcie: Materiały prasowe WSIiZ

Ma szerzyć kulturę i znajomość języka polskiego wśród obcokrajowców, a także będzie prowadzić certyfikowane kursy przygotowujące do zdania egzaminu państwowego z naszego języka. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uruchomiła Centrum Kultury i Języka Polskiego.

Celem CKiJP jest służenie obcokrajowcom w zakresie nie tylko nauczania języka polskiego jako obcego, przeprowadzanie licencjonowanych i certyfikowanych egzaminów z języka polskiego jako obcego, lecz także propagowanie kultury polskiej.

Organizowane przez Centrum kursy języka polskiego jako obcego są dla słuchaczy okazją nie tylko do poszerzania znajomości języka polskiego, ale także do zaznajomienia się z historią, tradycjami i obyczajami w Polsce. To ma ułatwić obcokrajowcom funkcjonowania w naszym kraju.

Dr Roman Wisz, prodziekan ds. kierunku filologia, inicjator i pomysłodawca przedsięwzięcia, uważa, że w dobie internacjonalizacji i migracji w Europie Centrum Kultury i Języka Polskiego będzie mogło wspierać obcokrajowców nie tylko zainteresowanych studiowaniem w WSIiZ,  ale także osoby zainteresowane podjęciem studiów na kierunkach technicznych i medycznych w całej Polsce.

– Nasze Centrum będzie służyć wszelaką pomocą merytoryczną i dydaktyczną – zapewnia dr Wisz.

Oferowane przez Centrum państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w zakresie tego języka, umożliwienie podjęcia studiów na uczelni wyższej oraz uzyskanie ministerialnego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego jako obcego  na poziomie – B1 przez osoby starające się o uzyskanie polskiego obywatelstwa.

Centrum Kultury i Języka Polskiego działające przy WSIiZ będzie jedynym z kilkunastu podmiotów w Polsce, któremu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Uprawnienia takie posiada m.in. Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski.

Na początku lutego Centrum uruchomiło swój portal internetowy www.certyfikatpolski.rzeszow.pl, na którym będzie można znaleźć m.in. bieżące jego działania czy informacje o egzaminach certyfikujących z języka polskiego dla cudzoziemców.

– Warto zaznaczyć, że popularyzacja języka polskiego na świecie, a zwłaszcza jego nauczanie wśród Polonii, nadal pozostaje jednym z kluczowych priorytetów polskiej polityki zagranicznej – dodaje Dominik Łazarz z biura prasowego WSIiZ.

Zdjęcie: Materiały prasowe WSIiZ
Zdjęcie: Materiały prasowe WSIiZ

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama