Zdjęcie: MSWiA

Od 30 stycznia do 28 kwietnia br. na Podkarpaciu zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Obowiązek ten dotyczy ponad 16 tysięcy osób.

Jak poinformowała Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzecznik wojewody podkarpackiego, kwalifikacja zostanie przeprowadzona przy współudziale wojewody podkarpackiego, starostów (prezydentów miast na prawach powiatów), szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie i wojskowych komendantów uzupełnień.

Łącznie obowiązkowi kwalifikacji będzie podlegać 16 085 osób w tym 12 883 mężczyzn urodzonych w 1998 r. (rocznik podstawowy), 2 780 mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie stawali dotychczas do kwalifikacji wojskowej oraz 422 kobiet.

Otrzymanie wezwania na kwalifikację nie oznacza powołania do wojska. Wezwanie dotyczy tylko badania lekarskiego, którego celem jest określenie waszej kategorii zdolności do służby w przypadku zagrożenia granic Polski.

Ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających w 2017 r. dokona 21 powiatowych komisji lekarskich obejmujących swoją właściwością miejscową powiaty na których terenie komisje mają siedziby. Wyjątkiem jest wspólna komisja lekarska dla powiatu bieszczadzkiego i leskiego, która siedzibę ma w Lesku.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

Nadzór nad działalnością powiatowych komisji lekarskich sprawować będzie Wojewódzka Komisja Lekarska w Rzeszowie działająca jako organ II instancji.

Głównym celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym, wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony.

(ak)

redakacja@rzeszow-news.pl

Reklama