Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów kształcenia ogólnego. Do podziału będzie 40 mln zł.

Projekty będą dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego na Podkarpaciu na lata 2014-202. RBO zarządza samorząd wojewódzki. Pierwsza edycja konkursu przeznaczona jest dla szkół dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych z Podkarpacia, realizujących kształcenie ogólne.

O pieniądze mogą się także ubiegać zasadnicze szkoły zawodowe, które naukę realizują w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego. – Wsparcie w tym konkursie może być udzielone wyłącznie szkołom, które osiągnęły najniższe wyniki edukacyjne – wyjaśnia Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Konkursu przewiduje cztery typy projektów, na które będzie można zdobyć pieniądze: kształcenie ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy; tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu; wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych.

Ostatni typ to realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w pracy z uczniem młodszym.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać szkoły, placówki oświatowe, ich organy prowadzące oraz placówki doskonalenia nauczycieli i uczelnie, pod warunkiem, że te ostatnie są w partnerstwie z organem prowadzącym lub szkołą i placówką oświatową.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Do podziału na realizację projektów przeznaczono 40 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Minimalna wartość projektu to 500 tys. zł. Maksymalnej nie ma, bo ta zależy od typu szkoły i liczby uczniów, którzy mają być objęci wsparciem.

Spotkanie informacyjne dotyczące założeń konkursu odbędzie się 12 kwietnia br. o godz. 10:00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4  w Rzeszowie. Wnioski można składać od 18 kwietnia do 6 maja br.

Regulamin oraz wszystkie dokumenty umożliwiające składanie wniosków dostępne są TUTAJ. Informacji udzielają też pracownicy Wydziału Edukacji EFS WUP w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 10, tel. 17 850 92 89.

Budżet podkarpackiego RPO na lata 2014-2020 wynosi  2,1 mld euro.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama