Zdjęcie: Pixabay

W październiku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie przeprowadzi obwoźną zbiórkę odpadów niebezpiecznych. Uwaga – wyłącznie z gospodarstw domowych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą. 

Zbiórka odpadów niebezpiecznych jest bezpłatna dla mieszkańców Rzeszowa. Jak poinformował Urząd Miasta w Rzeszowie, przyjmowane będą:

– świetlówki

– zużyte baterie

– środki ochrony roślin

– opakowania po środkach ochrony roślin

– rozpuszczalniki, farby, lakiery, opakowania po rozpuszczalnikach, farbach, lakierach, kwasy i alkalia

– domowe środki chemiczne, leki przeterminowane, pochodzące z gospodarstw domowych zużyte igły i strzykawki, termometry, odpady zawierające rtęć i żarówki energooszczędne.

Wykaz punktów na terenie Rzeszowa, w których odbierane będą odpady niebezpieczne:

15 października (poniedziałek)

– godz. 8:00-10:00 – parking w rejonie cmentarza w Przybyszówce i ul. Krakowskiej

– godz. 10:15-12:15 – parking w rejonie ul. Króla Augusta i bloku nr 33 

– godz. 12:30-14:30 – parking w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej i sklepów: Carrefour Express i Frac 

16 października (wtorek)

– godz. 8:00-10:00 – parking w rejonie ul. Bożniczej, pomiędzy synagogami 

– godz. 10:15-12:15 – parking w rejonie ODK przy ul. Konfederatów Barskich 

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

– godz. 12:30-14:30 – parking w rejonie ul. Lwowskiej i kościoła pw. Św. Józefa Kalasancjusza 

17 października (środa)

– godz. 8:00-10:00 – parking w rejonie ul. Staroniwskiej przy dolnym kościele pw. Narodzenia NMP 

– godz. 10:15-12:15 – parking w rejonie ul. Malczewskiego i bloków 13, 15 

– godz. 12:30-14:30 – parking w rejonie skrzyżowania ul. Staromiejskiej i Skrajnej – za przystankiem MPK 

18 października (czwartek)

– godz. 8:00-10:00 – parking w rejonie ul. Paderewskiego i bloku nr 3f 

– godz. 10:15-12:15 – parking w rejonie ul. Kustronia i bloku nr 14 oraz placówek usługowo-handlowych 

– godz. 12:30-14:30 – parking w rejonie ul. Hetmańskiej i sklepu „Hetman” 

19 października (piątek)

– godz. 7:30-9:30 – parking w rejonie stacji trafo i przedszkola przy ul. Krośnieńskiej

– godz. 10:00-12:00 – parking w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy i Szpitala Gruźliczego przy ul. Partyzantów 

– godz. 12:30-14:30 – parking w rejonie kościoła i przestanku MPK przy ul. Kardynała Karola Wojtyły 

Urząd Miasta w Rzeszowie przypomina też, że odpady przyjmowane są w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy al. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11 we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 10:00-18:00.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama