Zdjęcie: GDDKiA Rzeszów
Reklama

Firma Budimex została wybrana na wykonawcę ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Podgórze do węzła Kamień. Na zrealizowanie inwestycji będzie miała prawie trzy lata.

Odcinek Podgórze – Kamień jest częścią dużego przetargu, który obejmuje zaprojektowanie i budowę „ekspresówki” od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Sokołów Młp. Północ (z węzłem). 30-kilometrowy odcinek podzielono na trzy zadania: Nisko Południe – Podgórze (ok. 11,5 km), Podgórze – Kamień (ok. 10,5 km), Kamień – Sokołów Młp. Północ (ok. 7,9 km).

Niedawno Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad w Rzeszowie wybrała wykonawcę trzeciego odcinka. Zostało nim konsorcjum firm: Mostostal Warszawa i Acciona Construccion.

Teraz drogowcy wybrali wykonawcę odcinka Podgórze – Kamień. Została nim firma Budimex. Jej oferta wyniosła ponad 333,5 mln zł. Podpisanie umowy z Budimexem jest uzależnione od tego, czy inne firmy, które startowały w przetargu, nie będą składały odwołań. Musi być również pozytywna opinia Urzędu Zamówień Publicznych, który skontroluje całą procedurą przetargową. 

S19 na odcinku Podgórze-Kamień będzie zrealizowana w systemie „projektuj i buduj”, a to oznacza, że wykonawca będzie musiał zaprojektować drogę, zdobyć decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudować drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą im infrastrukturę. Ponadto ma opracować dokumentację powykonawczą oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie S19.

Budowa drogi ma trwać 34 miesiące, czyli niespełna trzy lata. Okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu projektowania. Same roboty nie będą wliczane do przerwy zimowej. 

Joanna Rarus z rzeszowskiego oddziału GDDKiA poinformowała nas, że w pierwszy dniach kwietnia br. ma być wybrany wykonawca odcinka Nisko Południe – Podgórze.

S19 wchodzi w skład szlaku Via Carpathia, który ma połączyć północ i południe Europy – Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym i Śródziemnym. W Polsce droga ma liczyć łącznie ok. 760 km i przebiegać drogami S8 i S19. Podkarpacki odcinek „ekspresówki” będzie liczył ok. 170 km. Do tej pory wybudowano ponad 30 km drogi.

Politycy PiS obiecują, że S19 ma być gotowa do 2024 roku, a jeszcze wcześniej, bo w 2021 roku, odcinek Rzeszów – Lublin.

Zdjęcie: GDDKiA Rzeszów

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama