Na najbliższej sesji Rady Miasta Rzeszowa planowana jest dyskusja i podjęcie uchwały na temat przyszłorocznego budżetu stolicy województwa podkarpackiego.

Warto porównać kolejne pozycje budżetowe z planu na rok przyszły z analogicznymi pozycjami z tego roku. Wtedy lepiej widać kierunki zmian.

Jeśli chodzi o kwotę dochodów ogółem, to w przyszłym roku planowana jest niższa kwota. Także mniejsze od tegorocznych mają być dochody bieżące.

Spadek widoczny jest również w kategorii wydatków ogółem – planowana na przyszły rok kwota wydatków jest niższa od tegorocznej. Spadają zarówno wydatki bieżące, jak również wydatki majątkowe.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Znacznie obniżone są planowane przychody budżetu. Ale jeśli chodzi o rozchody, to tutaj przewidywany jest wzrost, tzn. większa ma być pozycja „spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”.

I na zakończenie tych porównań warto zauważyć wzrost kwoty długu, gdy spojrzymy na rok bieżący i plany na rok przyszły.

Czy to jest optymistyczny budżet?

Reklama