Fot. Michał Święcicki / Uniwersytet Rzeszowski. Na zdjęciu dr hab. Paweł Grata, prof. UR, dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego oraz Bartłomiej Krzych
Reklama

Bartłomiej Krzych, student filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego, otrzymał prestiżowy Diamentowy Grant. Nagroda to 180 tys. zł na realizację projektu.

Ideą Diamentowego Grantu, programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest wspieranie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących, pod kierunkiem opiekuna naukowego, badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej.

Jeszcze przed zdobyciem tytułu magistra lub równorzędnego student może rozpocząć badania związane z pracą nad dysertacją doktorską, czyli pisaną pod kontrolą i z pomocą promotora. Pieniądze z Diamentowego Grantu przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów.

Zgłoszony przez Bartłomieja Krzycha, studenta drugiego roku filozofii na Uniwersytecie Rzeszowski, projekt pt. “Myśl filozoficzno-teologiczna ks. Augustyna Jakubisiaka (1884–1945)”, został bardzo wysoko oceniony przez ministerstwo oraz otrzymał dofinansowanie w kwocie 180 tys. zł i zajął 12. miejsce na 80 wyróżnionych projektów. Opiekunem naukowym projektu jest dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR.

– To wielkie wyróżnienie zarówno dla naszego studenta, jak i dla całego Wydziału. Diamentowy Grant pokazuje ogromy potencjał naukowy naszych studentów oraz wskazuje, że nasi pracownicy wspierają swoich podopiecznych w realizacji ambitnych celów – komentuje dr hab. Paweł Grata, prof. UR, dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR.

Samo przygotowanie wniosku do Diamentowego Grantu Bartłomiejowi Krzychowi zajęło około miesiąc. – Konsultacje i rozmowy z profesorami, naukowcami, językoznawcami, ale też z przyjaciółmi i znajomymi – wspomina czas przygotowań student UR. 

Bartłomiej Krzych mówi, że dzięki Diamentowi Grantowi będzie mógł się skupić na prowadzonych zaawansowanych badaniach naukowych, będzie je miał z czego sfinansować. Poza tym, Diamentowy Grant to też wyzwanie.

– Trzeba cierpliwie wykonywać swoją pracę, bez względu na pojawiające się przeszkody. Otwiera się ogrom dalszych możliwości – wyjazdy za granicę, udział w prestiżowych konferencjach, publikacje naukowe w międzynarodowych czasopismach – mówi Bartłomiej Krzych. 

Udowadnia on, że studiowanie filozofii we współczesnych czasach może być modne. – Ona pozwala patrzeć na rzeczywistość niejako z lotu ptaka lub ze szczytu wysokiej góry i jeśli to konieczne schodzić niżej, by poznawać szczegóły. To dziedzina, która pozwala badać wszystko to, co nas interesuje, łączyć watki – jedynym ograniczeniem jest nasza ciekawość – podkreśla Bartłomiej.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ:

3 KOMENTARZE

  1. Jakiś podstarzały ten student. Widać że musiał powtarzać kilka razy rok. I wancel jak u emeryta. Coś to się nie klei.

Comments are closed.