Zdjęcie: Jerzy Zygadło

Uczniowie go uwielbiali, matematykę wbijał do głowy nawet najbardziej odpornym na „królową nauk”. Karol Rysz, nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, zmarł w wieku 80 lat.

O śmierci Karola Rysza, który zmarł 15 sierpnia, poinformowało I LO w Rzeszowie. Dyrekcja i nauczyciele ogólniaka złożyli kondolencje rodzinie, bliskim, przyjaciołom Karola Rysza. „Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci naszego emerytowanego nauczyciela, Pana Karola Rysza” – napisano w kondolencjach.

„Nie żyje Karol Rysz, wieloletni, dobrze znany nauczyciel matematyki z I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie. Miał 81 lat. Był uwielbiany przez uczniów oraz dobrze wspominany nawet przez tych absolwentów, których nie uczył [*]. Cześć jego pamięci – tej treści post w środę z kolei pojawił się na facebookowym profilu miasta Rzeszów.

 

Pogrzeb Karola Rysza odbędzie się 18 sierpnia na cmentarzu Wilkowyja. O godz. 14:30 w kaplicy cmentarza odbędzie się msza święta, po której zmarły Karol Rysz zostanie odprowadzony na miejsce wiecznego spoczynku. 

„Wspaniały, niepowtarzalny…”

Uczniowie I LO uwielbiali Karola Rysza. Na forach absolwenci wspominali go przed laty w samych superlatywach: „Z przyjemnością (chyba) stawia pały, a jeszcze chętniej piątki i szóstki. Zawsze lekcje prowadzi z humorem”, „Świetny nauczyciel i wychowawca, organizator niezapomnianych wycieczek”, „Nikt tak nie potrafi nauczyć matmy!”.

„Na matematyce z Ryszem dzieją się ze mną cuda! Wszystko (no może prawie wszystko) rozumiem! I mimo że mam czasem ochotę przy… mu tym kostkami do gry za pomocą których znajduje sobie „wybrańca” do odpowiedzi, to jednak nikt nie potrafi tak jak on
wbić mi (i chyba nie tylko mi) do tego łba, o co w tym wszystkim chodzi” – pisali uczniowie.

„Wspaniały matematyk, wspaniały człowiek!”, „Niepowtarzalny”, „Można pokochać matmę dzięki niemu” – takie jeszcze opinie wystawiali Karolowi Ryszowi uczniowie I LO. 

Kim był Karol Rysz?

Karol Rysz urodził 25 listopada 1942 r. w Zarszynie pod Sanokiem. Tam chodził do podstawówki, następnie do Liceum Pedagogicznego w Sanoku w latach 1956/57–1958/59. Po likwidacji liceum w 1959 r., ostatnie dwa lata nauki kontynuował w Liceum Pedagogicznym w Gorlicach, które ukończył zdaniem matury w 1961 r.

W latach 1961-1966 Rysz studiował matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. Stopień magistra matematyki uzyskał w roku 1966 r. na podstawie pracy dyplomowej „O pewnej dokładnej metodzie rozwiązywania układów równań liniowych algebraicznych”.

W czasie studiów Karol Rysz uczestniczył w pierwszych wykładach i ćwiczeniach z metod numerycznych, a w ramach zajęć dodatkowych uczestniczył w pokazie w ELWRO we Wrocławiu pierwszego polskiego komputera ODRA-1000, a także UMC-1. Ten drugi komputer udało się pozyskać dla pracowni Zakładu Metod Numerycznych UMCS.

Karol Rysz podczas pobytu w ELWRO miał możliwość wysłuchania wykładu prof. dra hab. Stefana Paszkowskiego, prekursora informatyki w Polsce, w szczególności propagatora języka programowania Algol 60.      

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Pracę nauczyciela matematyki rozpoczął w 1966 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Małopolskim, do którego został skierowany bezpośrednio po studiach przez Wydział Oświaty w Kolbuszowej. W 1972 r. przeniósł się wraz z rodziną do Rzeszowa i podjął tutaj pracę w I Liceum Ogólnokształcącym, gdzie pracował do emerytury w 2004 r.

Karol Rysz poszerzał swoje kwalifikacje. W latach 1974-1975 był słuchaczem Studium Podyplomowego Informatyki organizowanego przez Instytut Kształcenia Nauczycieli w Warszawie. Po jego ukończeniu został pierwszym wykwalifikowanym nauczycielem informatyki w szkole średniej w ówczesnym województwie rzeszowskim.

W liceum, w którym nauczał przedmiotu „Elementy informatyki”, w ramach którego młodzież zapoznawała się z budową, zasadą działania i programowaniem komputerów. Miała też możliwość praktycznego testowania opracowywanych przez siebie programów komputerowych podczas zwiedzania rzeszowskich ośrodków obliczeniowych ZETO i ETOB.

Karol Rysz współpracował od 1974 r. przez kilkanaście lat z Instytutem Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, gdzie prowadził zajęcia ze studentami kierunku matematyka w ramach tzw. szkoły ćwiczeń. Uczniowie z I LO brali udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej i w Zawodach Matematycznych na szczeblu wojewódzkim.

Na szczególne podkreślenie zasługuje niezwykłe osiągnięcie jednego z jego uczniów, który ubiegając się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie w Oxfordzie (Wielka Brytania) na 700 zdających egzamin wstępny z matematyki uplasował się w pierwszej dziesiątce, za co Karol Rysz otrzymał osobiste podziękowanie od władz tego uniwersytetu.

Oprócz matematyki, Karol Rysz interesował się tańcem ludowym (był choreografem),  turystyką, był pilotem wycieczek krajowych i zagranicznych. W I LO w Rzeszowie w latach 1992–1996 prowadził klasę autorską menedżerów kultury i turystyki. Uczniowie tej klasy zdobyli uprawnienia pilotów krajowych i zagranicznych.

W latach 1968–1975 Karol Rysz był członkiem Prezydium Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, a w 1980 roku był współzałożycielem jednego z pierwszych w szkołach średnich Koła NSZZ „Solidarność” w I LO w Rzeszowie.

Wyróżniany i nagradzany 

Za swoją działalność zawodową Karol Rysz był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. W 1975 r. otrzymał nagrodę Ministra Oświaty, w latach 1977, 1980, 1990, 1995 i 1996 uzyskiwał nagrody Kuratora Oświaty w Rzeszowie, w 1986 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 1992 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Za działalność związkową Karol Rysz otrzymał w 2003 roku Srebrną, a w 2010 roku Złotą Odznakę Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność za szczególne zasługi w dziedzinie oświaty i wychowania.

oprac. (ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama