Zdjęcie: Joanna Bród / Rzeszów News

Prof. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, wydał w środę zarządzenie, w którym odwołał zajęcia na uczelni. Podobną decyzję ogłosiła Politechnika Rzeszowska. 

Zarządzenie jest pokłosiem decyzji rządu, który w środę ogłosił zamknięcie wszystkich uczelni, szkół, przedszkoli, żłobków, kin, muzeów i teatrów w obawie przed koronawirusem. Placówki oświatowe będą zamknięte od najbliższego poniedziałku (16 marca) do 25 marca. Kina, teatry, muzea i inne obiekty kultury będą zamknięte już od czwartku (12 marca). 

Obowiązkowa kwarantanna 

Prof. Sylwester Czopek, rektor UR, w wydanym zarządzeniu zawiesił wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych i zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów UR. – Bezwzględnie zawiesza się przyjazdy gości zagranicznych do Uniwersytetu Rzeszowskiego – czytamy w zarządzeniu rektora UR. 

Odwołał on też wszystkie wydarzenia, konferencje, eventy, wewnętrzne i zewnętrzne organizowane w Uniwersytecie Rzeszowskim i na jego terenie. Rektor uczelni zarządził również obowiązkową 14-dniową kwarantannę dla wszystkich, którzy znaleźli się w grupie ryzyka. W indywidualnych przypadkach decyzje podejmuje rektor UR.

Prof. Sylwester Czopek odwołał zajęcia dydaktyczne na wszystkich prowadzonych formach kształcenia dla studentów i doktorantów UR. Uzasadnione wyjątki są możliwe za zgodą rektora uczelni.

– Sposób i termin odpracowania odwołanych zajęć zostanie ustalony i podany do wiadomości publicznej w najbliższym możliwym terminie. W określonych przypadkach, w czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia istnieje możliwość realizacji zajęć w formie e-learningu – czytamy w zarządzeniu rektora Czopka. 

Kontakty pracowników przez telefon

Ponadto, wstrzymał on przyjmowanie nowych osób do domów studenckich UR, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych. Wszystkie osoby, które mają taką możliwość, powinny opuścić domy studenckie na czas obowiązywania zarządzenia rektora.

– Uniwersytet Rzeszowski dołoży wszelkich starań aby zminimalizować niekorzystne efekty zaistniałej sytuacji – zapewnia prof. Sylwester Czopek. 

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Wprowadził on także obowiązek maksymalnego ograniczenia bezpośrednich kontaktów pracowników. W codziennie sprawach służbowych mają się główne kontaktować przez telefon. W zarządzeniu rektora napisano, że nie wpływa ono na pracę administracji UR. 

– Wszyscy członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o podejrzeniu zachorowania na wirusa SARS-CoV-2 odpowiednich służb – dodał prof. Sylwester Czopek. 

Zarządzenie rektor UR wchodzi w życie w środę (11 marca) od godz. 12:00 i obowiązuje do odwołania.

Zajęcia na PRz odwołane do 10 kwietnia

Także w środę odwołanie zajęć ogłosiła Politechnika Rzeszowska. Prof. Tadeusz Markowski, rektor uczelni, w przesłanym nam komunikacie napisał, że odwołanie wszystkich zajęć obowiązuje od środy (11 marca) od godz. 12:00 do 10 kwietnia br. 

„Jednocześnie zapewniam, że Uczelnia dołoży wszelkich starań, by umożliwić studentom
i doktorantom realizację programu nauczania oraz zaliczenia zajęć. Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej” – poinformował prof. Tadeusz Markowski. 

W środę potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem na Podkarpaciu. 

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama