Reklama

Polska Komisja Akredytacyjna wydała negatywną opinię o utworzeniu kierunku lekarskiego na wydziale medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.  Plan otworzenia kierunku w przyszłym roku się nie powiedzie?

Grzegorz Kolasiński, rzecznik prasowy UR, twierdzi, że Polska Komisja Akredytacyjna chce, by wniosek o nadanie wydziałowi medycznym uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim był uzupełniony. – W najbliższych dniach rozpoczniemy pracę nad uzupełnieniem wniosku o wskazane uchybienia i niejasności – mówi Rzeszów News Kolasiński.

Po skompletowaniu odpowiednich dokumentów, wniosek zostanie wysłany do ponownego rozpatrzenia przez PKA. Zostanie również o tym poinformowane Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. PKA w opinii wypunktowało uchybienia uczelni w dokumentach, które przygotowała do zatwierdzenia w ubiegłym roku.

Uwagi dotyczą m.in. niektórych przedmiotów. Np. genetyki ogólnej, czy immunologii. Uniwersytet Rzeszowski nie wskazał osób prowadzących przedmiot, a wymienił jedynie koordynatorów. W dokumentacji nie zawarto informacji pozwalających na stwierdzenie, iż obsada zajęć dydaktycznych wszystkich przedmiotów będzie spełniać wymagania danej dyscypliny naukowej. Nie dołączono bowiem wykazów dorobku naukowego kadry, ani dokumentów potwierdzających kwalifikacje praktyczne tych osób.

Uniwersytet Rzeszowski nie przedstawił również szczegółowych danych na temat liczby stanowisk i wyposażenia pracowni, laboratoriów. Zabrakło także informacji o pomocach dydaktycznych jak: fantomy, zestawy do nauki „osteologii” oraz preparaty do nauki przedmiotu „anatomia prawidłowa”.

Na tym nie koniec uchybień wytkniętych przez Polską Komisję Akredytacyjną. W przedstawionych przez UR porozumieniach zawartych z placówkami medycznymi, w których studenci mieliby zajęcia kliniczne i praktyki zawodowe, nie ma informacji, ilu studentów te instytucje będą mogły przyjąć. Przy planowanej rekrutacji 120 studentów (720 w pełnym cyklu kształcenia) ma to niezwykle istotne znaczenie.

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Uniwersytet Rzeszowski ma 30 dni na uzupełnienie wniosku oraz poinformowania o jego złożeniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien uwzględniać tylko takie dokumenty, które PKA były znane, ale zdaniem uczelni nie zostały rozpatrzone, a mogły mieć istotny wpływ na decyzję.

Jeżeli uniwersytet do wniosku będzie chciał dołączyć nowe dokumenty, dokonać uzupełnień lub zmian, to będzie musiał nowy wniosek o utworzenie kierunku lekarskiego wysłać do MNiSW. To oznacza, że UR będzie musiał wniosek ponownie skompletować.

– W przypadku pozytywnej opinii w dalszym ciągu chcielibyśmy uruchomić kierunek lekarski w 2015 r. Mamy jeszcze pewien zapas czasowy – uspokaja Grzegorz Kolasiński.

Na potrzeby kierunku lekarskiego przy ul. Warzywnej za 90 mln złotych powstaje Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych. Będzie miało prawie 13 tys. m kw. Ponadto 17 specjalistycznych laboratoriów m.in. biologii molekularnej, patofizjologii narządu ruchu czy procesów metabolicznych. Zostanie w nim zainstalowana aparatura badawcza warta 25 mln zł.

U zbiegu ulic Zenitowej i Leszka Czarnego w okolicy Szpitala Wojewódzkiego nr 2 powstanie Zakład Nauk o Człowieku. Będzie bazą dydaktyczno-badawczą (tzw. „prosektorium”), w którym planowane jest uruchomienie czterech jednostek: Anatomii Prawidłowej Człowieka, Histologii z Embriologią, Anatomii Patologicznej Człowieka, oraz Medycyny Sadowej.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama