Zdjęcie: Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Reklama

Nadal trzeba jednak zachować środki bezpieczeństwa. A za nim wybierzecie się do urzędu, wcześniej trzeba ustalić termin wizyty przez telefon lub maila. 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki powoli wraca do “normalności” po środowych zapowiedziach rządu o znoszeniu ograniczeń związanych z koronawirusem. Od 18 maja zostanie przywrócona bezpośrednia obsługa klienta we wszystkich sprawach. Będzie się to działo z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.

– Zostaje jednak podtrzymany wymóg wcześniejszego uzgodnienia terminu załatwienia sprawy w urzędzie za pośrednictwem telefonu lub maila – zaznacza Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzecznik wojewody podkarpackiego.  

Urząd Wojewódzki prosi petentów, by przychodzili na 10 minut przed wyznaczoną godziną wizyty i czekali przed wejściem do budynku. Urząd w dalszym ciągu zachęca, by swoje sprawy w pierwszej kolejności załatwiać bez konieczności osobistej wizyty – przez telefon, maila, ePUAP, pocztę tradycyjną.

Ci, którzy nie przyjdą na wizytę o ustalonej godzinie, będą musieli ponownie się zarejestrować. Petenci urzędu proszeni są stosowanie się do zasad bezpieczeństwa, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych zrezygnowali z wizyty w urzędzie i przełożyli ją na inny termin. 

Bezpośrednia obsługa klientów odbywać się będzie we wtorki od 8:15 do 15:45, w pozostałe dni tygodnia od 7:45 do 15:15. Obsługa klientów w oddziałach paszportów w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Krośnie i Przemyślu będzie we wtorki od 10:15 do 17:45.

Aby ograniczyć kontakt pracowników nieobsługujących bezpośrednio klientów do budynku PUW w Rzeszowie (ul. Grunwaldzka) będzie czynne wejście od strony ogrodów bernardyńskich, do budynku delegatury PUW w Tarnobrzegu (ul. 1 Maja) wejście od strony północnej (od „Tygodnika Nadwiślańskiego”). 

Klienci w trakcie wizyty w urzędzie muszą mieć zakryte usta i nos, twarz trzeba będzie odsłonić na wniosek pracownika. Po wejściu do urzędu trzeba będzie zdezynfekować ręce. Będzie dostępny dozownik z płynem. Należy także pamiętać o zachowaniu dystansu 2 metrów od innych osób przed i w budynku.

– Na stanowisku możliwa jest obsługa jednej osoby. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem – wyjaśnia Małgorzata Waksmundzka-Szarek. 

Bezpośrednia obsługa klientów będzie się odbywać na parterach budynków według poniższych zasad:

– budynek PUW w Rzeszowie: klienci Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – skrzydło A: odbiór paszportów i sprawy cudzoziemców, skrzydło C: składanie wniosków paszportowych,

– klienci Wydziału Polityki Społecznej będą obsługiwani na dotychczasowych stanowiskach w holu głównym budynku,

– Biuro Obsługi Klienta będzie prowadzić obsługę klientów w pomieszczeniu dotychczasowej informacji paszportowej (1 stanowisko obsługowe, w tym potwierdzanie profilu zaufanego),

– w Sali Kolumnowej zorganizowane zostaną stanowiska do bezpośredniej obsługi klientów dla pozostałych komórek urzędu,

– w budynkach delegatur obsługa klientów Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców będzie w dotychczasowych pomieszczeniach, dla pozostałych komórek organizacyjnych zostały wyznaczone pomieszczenia do obsługi na parterach budynków.

Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP. Korespondencję do urzędu można także wrzucać do pojemników ustawionych: w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 w przeszklonym wiatrołapie od strony ogrodów bernardyńskich, w pozostałych budynkach (delegatury urzędu) przy wejściach głównych na parterze.

Wykaz telefonów do sekretariatów poszczególnych komórek organizacyjnych oraz informacje szczegółowe są na rzeszow.uw.gov.pl, będą też wywieszone w siedzibie urzędu.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: