Pozytywna decyzja ws. Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej

Jest pozytywna decyzja o celowości inwestycji (tzw. OCI) dla Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej w Rzeszowie. To największe przedsięwzięcie w ochronie zdrowia planowane przez samorząd podkarpacki.

 

Wizualizacje: pracownia Atelier Tektura 

Ocenę Celowości Inwestycji wydaje Ministerstwo Zdrowia. Przyszłe kontraktowanie świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia w nowych specjalnościach pediatrycznych, zależeć będzie właśnie od posiadania pozytywnej opinii o celowości inwestycji.

Publiczne pieniądze mogą być wydawane wyłącznie na przedsięwzięcia, które „odpowiadają istniejącym i prognozowanym potrzebom zdrowotnym”.

– To największe wyzwanie przed nową kadencją samorządu województwa. Budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej jest dla nas priorytetem – powiedział Władysław Ortyl, marszałek podkarpacki. 

– Chcąc myśleć kompleksowo o rozwoju województwa musimy mocno inwestować w najmłodsze pokolenia. Troska o ich zdrowie jest rzeczą najważniejszą – dodaje Ortyl. 

PCMD ma powstać przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 przy ulicy Lwowskiej w Rzeszowie. Powstaną specjalistyczne oddziały, kliniki i poradnie, gdzie najmłodsi pacjenci (400 tys. dzieci i młodzieży) otrzymają fachową pomoc i medyczne wsparcie.

Projekt PCMD podlegał ocenie ministerstwa. Fundamentem pozytywnej OCI było ujęcie potrzeby budowy PCMD we wszystkich dokumentach strategicznych dla ochrony zdrowia. Pierwsze kroki w tej kwestii samorząd województwa podjął już w 2017 roku. 

Advertisement

W kolejnych latach zgodę na budowę centrum dał sejmik podkarpacki, inwestycję wpisano do Wojewódzkiego Planu Transformacji, zatwierdzanego przez ministra zdrowia i ogłaszanego przez wojewodę.

Następnie opracowano szczegółową koncepcję rozwoju pediatrii KSW nr 2. W 2022 r. warszawska pracownia Atelier Tektura wygrała konkursu architektoniczny na zaprojektowanie PCMD. Pozwolenie na budowę centrum wydano 11 października 2023 r.

– Postępowanie przetargowe na prace budowlane będzie ogłoszone do końca bieżącego kwartału – zapowiedział w poniedziałek (15 kwietnia) Tomasz Leyko, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. 

Kosztu budowy PCMD szacowany jest na 630 mln zł, z czego 231,7 mln zł będzie pochodzić z Unii Europejskiej. W marcu br. zapadła decyzja, że z budżetu państwa kwota dofinansowania inwestycji wyniesie ponad 142 mln zł

PCMD będzie dotychczas największą inwestycją w podkarpackiej ochronie zdrowia.

– Perspektywa wydzielonego szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci może napawać optymizmem szczególnie mieszkańców Rzeszowa, w którym 200 tysięcy mieszkańców zaopatruje ciągle tylko jeden SOR – przypominają służby urzędu marszałkowskiego. 

Budowa PCMD miałaby się rozpocząć za dwa lata. Termin zakończenia inwestycji nie jest jeszcze znany.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama