Zdjęcie: Materiały prasowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa zajęła czołowe lokaty w X Rankingu Wydziałów Prawa dziennika „Rzeczpospolita”. WSPiA wyprzedzają jedynie uczelnie z Warszawy i Krakowa. 

Ranking Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej” przygotowano już po raz 10. Sklasyfikowano w nim 17 niepublicznych uczelni prawniczych oraz 19 wydziałów działających w publicznych szkołach wyższych. Ranking przygotowano w całości na podstawie danych opracowanych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego. 

W rankingu uwzględniono trzy główne kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. WSPiA okazała się najlepszą uczelnią kształcącą prawników na Podkarpaciu i 6 wśród polskich niepublicznych uczelni prawniczych. – Wyprzedziły nas tylko duże uczelnie z Krakowa i Warszawy – podkreśla Przemysław Pawlak, rzecznik WSPiA. 

Pod względem jakości kształcenia i zdawalności na aplikacje WSPiA jest czwartą uczelnią niepubliczną w Polsce. Potencjał naukowy pozwolił uczelni uplasować się na wysokiej piątej pozycji, a współpraca z zagranicą na szóstym miejscu wśród 17 niepublicznych szkół wyższych prowadzących studia na kierunku prawo. 

Przy ocenie jakości kształcenia brano pod uwagę m.in. zdawalność na aplikację, praktykę zawodową i studiujących laureatów olimpiad. W tych wszystkich kryteriach WSPiA otrzymała praktycznie komplety punktów. 

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Autorzy rankingu docenili także pracę studentów „prawa” w WSPiA. Studenckie Biuro Porad Prawnych „Klinika Prawa” zajęło drugie miejsce w kategorii uczelnianych poradni prawnych. W trzech kategoriach: współczynnik studenta na opiekuna, miejsce poradni w uczelni oraz standardach Klinika WSPiA zdobyła maksymalną liczbę punktów.

WSPiA to najstarsza uczelnia niepubliczna na Podkarpaciu. Kształci studentów od ponad 25 lat. Prowadzi m.in. jednolite pięcioletnie studia na kierunku prawo. Od 2011 r. WSPiA posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Dzięki temu stała się pierwszą niepubliczną uczelnią akademicką w regionie.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama