Stypendia od ministra za wybitne osiągnięcia studentów Politechniki Rzeszowskiej

0

Po 3 tys. zł – w takiej wysokości stypendia otrzymało pięciu studentów Politechniki Rzeszowskiej. Minister nauki i szkolnictwa wyższego nagrodził ich za wybitnie osiągnięcia w nauce.

 

Uroczystość wręczenia dyplomów studentom-stypendystom odbyła się we wtorek w Sali Senatu PRz. Studenci odebrali dyplomy z rąk rektora uczelni prof. Tadeusza Markowskiego.

Stypendia otrzymali: Paulina Biedka – studentka I roku studiów drugiego stopnia na kierunku „technologia chemiczna”; Dorota Bober – studentka I roku studiów drugiego stopnia na kierunku „architektura”; Patryk Figiel, Mateusz Michalski (obaj są studentami III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku „lotnictwo i kosmonautyka”) i Arkadiusz Wyłupek – student I roku studiów drugiego stopnia na „kierunku mechatronika”.

– Stypendia ministra są przyznawane na rok akademicki i wypłacane jednorazowo. Wysokość stypendium dla studentów wynosi 15 tys. zł – poinformowała Anna Worosz, rzecznik Politechniki Rzeszowskiej.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama