Uniwersytet Rzeszowski zamknął listę zgłaszania kandydatów na nowego rektora uczelni. Zgłoszono 8 osób.

Wybór nowego rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego jest konieczny, ponieważ z tej funkcji musiał zrezygnować prof. Aleksander Bobko, który został senatorem PiS oraz wiceministrem nauki.

UR dzisiaj opublikował listę kandydatów na nowego rektora, którą zgłosiła społeczność akademicka. Jest ich ośmiu: prof. dr hab. Sylwester Czopek, prof. dr hab. Marek Koziorowski, dr hab. prof. UR Janusz Pasterski, dr hab. prof. UR Ryszard Pęczkowski, dr hab. inż. prof. UR Czesław Puchalski, prof. dr hab. Stanisław Sagan, prof. dr hab. Stanisław Uliasz i dr hab. prof. UR Wojciech Walat.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

Teraz zostanie sprawdzone, czy zgłoszeni kandydaci spełniają formalne kryteria ubiegania się o stanowisko rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ostateczna lista nazwisk kandydatów będzie ogłoszona 14 marca, a wybór nowego rektora uczelni odbędzie się 22 marca. Kadencja rektora trwać będzie w latach 2016-2020.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama