Reklama

Urząd Miasta w Rzeszowie podał nowe terminy obwoźnej zbiórki odpadów niebezpiecznych. Odpady będą przyjmowane od mieszkańców Rzeszowa bezpłatnie.

Zbiórką odpadków niebezpiecznych w Rzeszowie zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Przyjmowane będą odpady pochodzące wyłącznie z gospodarstwa domowych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Zbiórka przeprowadzona zostanie bezpłatnie dla mieszkańców Rzeszowa w wyznaczonych punktach.

Ponadto odpady przyjmowane są w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy al. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11 we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 10-18.

Lista odpadów niebezpiecznych, które będą bezpłatnie przyjmowane od mieszkańców:

– świetlówki

– baterie

– środki ochrony roślin

– opakowania po środkach ochrony roślin

– rozpuszczalniki, farby, lakiery

– opakowania po rozpuszczalnikach, farbach, lakierach

– kwasy i alkalia

– środki chemiczne typu domowego

– pochodzące z gospodarstw domowych zużyte igły i strzykawki

– termometry

– odpady zawierające rtęć

– lampy energooszczędne

Wykaz punktów na terenie Rzeszowa, w których odpady niebezpieczne odbierane będą przez MPGK systemem obwoźnym:

5 października (poniedziałek)

– parking w rejonie cmentarza w Przybyszówce i ul. Krakowskiej – godz. 8.00 – 10.00,

– parking w rejonie ul. Króla Augusta i bloku nr 33 – godz. 10.15 – 12.15

– parking w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej i sklepów: Carrefour Express i Frac – godz. 12.30 – 14.30.

6 października (wtorek)

– parking w rejonie ul. Bożniczej – pomiędzy synagogami – godz. 8.00 – 10.00,

– parking w rejonie ODK przy ul. Konfederatów Barskich – godz. 10.15 – 12.15,

– parking w rejonie ul. Lwowskiej i kościoła pod wezwaniem Św. Józefa Kalasancjusza – godz. 12.30 – 14.30.

7 października (środa)

– parking w rejonie ul. Staroniwskiej przy dolnym kościele pod wezwaniem Narodzenia NMP – godz. 8.00 – 10.00,

– parking w rejonie ul. Malczewskiego i bloków 13, 15 – godz. 10.15 – 12.15,

– parking w rejonie skrzyżowania ul. Staromiejskiej i Skrajnej – za przystankiem MPK – godz. 12.30 – 14.30.

8 października (czwartek)

– parking w rejonie ul. Paderewskiego i bloku nr 3f – godz. 8.00 – 10.00,

– parking w rejonie ul. Kustronia i bloku nr 14 oraz placówek usługowo-handlowych – godz. 10.15 – 12.15,

– parking w rejonie ul. Hetmańskiej i sklepu „Hetman” – godz. 12.30 – 14.30.

9 października (piątek)

– parking w rejonie stacji trafo i przedszkola przy ul. Krośnieńskiej – godz. 7.30 – 9.30,

– parking w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy i Szpitala Gruźliczego przy ul. Partyzantów – godz. 10.00 – 12.00,

– parking w rejonie kościoła i przestanku MPK przy ul. Kardynała Karola Wojtyły – godz. 12.30 – 14.30.

(kaw)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama