Reklama

W poniedziałek (18 maja) rozpoczyna się rekrutacja na studia na Uniwersytecie Rzeszowskim na nowy rok akademicki 2015/2016. Wśród nowych kierunków jest m.in. kierunek lekarski.

Rekrutacja na studia od semestru zimowego potrwa do 29 września, natomiast na kierunki od semestru letniego rozpocznie się 14 grudnia, a zakończy się 19 lutego 2016 r.

Szczegółowy terminarz poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego ustalają dziekani wydziałów. Będą one dostępne dla kandydatów w systemie rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Nowymi kierunkami studiów wyższych, na które będzie prowadzona rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 są:

– Kierunek lekarski – 6-letnie studia magisterskie, kończące się uzyskaniem tytułu lekarza

– Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia stacjonarne I stopnia

– Turystyka historyczna i kulturowa – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

(w przypadku zatwierdzenia wniosku przez Senat UR).

W przypadku kierunku lekarskiego uczelnia chce przyjąć 120 osób: 60 miejsc na studia stacjonarne i 60 miejsc na studia niestacjonarne. Limit przyjęć określi Ministerstwo Zdrowia.

Opłaty rekrutacyjne

Uniwersytet Rzeszowski czeka na decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia studiów na następujących kierunkach:

– Dietetyka – studia II stopnia

– Systemy diagnostyczne w medycynie – studia inżynierskie I stopnia

– Jazz i muzyka rozrywkowa – studia I stopnia

– Instrumentalistyka – studia I stopnia

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wyższe wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości:

– 150 złotych – w przypadku kierunków: architektura krajobrazu (studia I stopnia), edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia I i II stopnia), sztuki wizualne (studia I i II stopnia), grafika (jednolite studia magisterskie), instrumentalistyka (studia I stopnia), jazz i muzyka rozrywkowa (studia I stopnia)

– 75 złotych – w przypadku pozostałych kierunków studiów

Kierunki studiów, na które obowiązuje wstęp wolny:

– Archeologia – studia stacjonarne I i II stopnia

– Muzeologia – studia stacjonarne I stopnia

– Filozofia – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

– Historia – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

– Kulturoznawstwo – studia niestacjonarne I stopnia

– Kulturoznawstwo – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

– Turystyka historyczna i kulturowa – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

– Politologia – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

– Filologia polska – studia niestacjonarne I stopnia

– Filologia polska – studia niestacjonarne II stopnia

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama