Reklama

„Alfabet nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego” autorstwa Jakuba Czopka i Jarosława Kinala został wyróżniony w konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową Academia 2015.

Wydawnictwo UR zostało wyróżnione na IX Targach Książki Akademickiej i Naukowej w Warszawie. Kapituła konkursu doceniła „Alfabet nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego”. W konkursie oceniane są publikacje naukowe, podręczniki akademickie, monografie, serie wydawnicze, tłumaczenia.

„Alfabet nauki…” jest zbiorem wywiadów z profesorami tytularnymi UR, z których każdy reprezentuje inną dyscyplinę naukową – jest jej ikoną. Celem publikacji jest promocja uniwersyteckiej nauki.

Autorzy książki – Jakub Czopek i Jarosław Kinal – wybrali formę nietypową, która pozwala na pokazanie, jak nauka wplata się w tkankę losów ludzi, którzy się jej poświęcili, jak je kształtuje, jakie otwiera możliwości, ale też jakie stawia wymagania.

O sukcesie naukowym decyduje nie tylko talent, a nawet błysk geniuszu, ale też wytrwała i konsekwentna praca, godziny spędzone w laboratoriach, archiwach, bibliotekach.

Publikacja przekonuje, że nauką trzeba żyć, trzeba ją mieć „w sobie”, nie można być tylko jej pracownikiem. Z tego względu staje się też głosem w dyskusji o kondycji nauki w Polsce. Książka została przygotowana we współpracy z rzeszowskim wydawnictwem Mitel.

W skład komisji konkursowej wchodzą wybitni specjaliści – profesorowie PW i UW, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń wydawców, graficy. Wyniki ogłoszono w piątek (15 maja) na uroczystym spotkaniu wydawców naukowych i akademickich w sali Amsterdam na Stadionie Narodowym.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama