Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, pozytywnie zaopiniowała włączenie do granic administracyjnych Rzeszowa podrzeszowskiego sołectwa – Bzianki. W pozostałych przypadkach opinia jest negatywna. 

Jak poinformowała Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzecznik Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, wojewoda Ewa Leniart wydała opinie do dwóch wniosków złożonych przez Radę Miasta Rzeszowa. Pierwszy dotyczył włączenia do miasta całej gminy Krasne.

Drugi wniosek dotyczył włączenia do Rzeszowa 12 sołectw z sześciu podrzeszowskich gmin: Malawy z gminy Krasne; Matysówki z gminy Tyczyn; Kielanówki i części Racławówki z gminy Boguchwała; Bzianki i Rudnej Wielkiej z gminy Świlcza; Miłocina, Pogwizdowa Nowego, Rudnej Małej z gminy Głogów Małopolski oraz Zaczernia, Nowej Wsi i części Jasionki (tereny lotniska) z gminy Trzebownisko.

W konsultacjach społecznych, które odbywały się na terenach gmin, tylko mieszkańcy Bzianki i Matysówki wyrazili zgodę na włączenie ich sołectw do Rzeszowa. Za włączeniem Bzianki do Rzeszowa w lutowych konsultacjach było ponad 65 proc. mieszkańców, przeciwko 33,47 proc. W przypadku Matysówki połączenie tego sołectwa z Rzeszowem poparło ponad 66 proc. mieszkańców.

Wyniki konsultacji z wszystkich gmin trafiły do zaopiniowania przez wojewodę podkarpackiego. Mimo, że mieszkańcy Bzianki i Matysówki, jako jedyni zgodzili się włączenie ich sołectw do Rzeszowa, to Ewa Leniart pozytywnie zaopiniowała tylko włączenie Bzianki do stolicy Podkarpacia.

Małgorzata Waksumundzka-Szarek poinformowała, że o pozytywnej opinii wojewody w przypadku Bzianki, oprócz wyników konsultacji, zdecydował także brak negatywnej opinii Rady Gminy Świlcza oraz pozytywna opinia wójta Świlczy. – Nie bez znaczenia były tu także uwarunkowania przestrzenne i społeczne łączące to sołectwo z Rzeszowem – twierdzi Waksmundzka-Szarek.

W pozostałych przypadkach wojewoda wydała negatywną opinię. Wpływ na to miały m.in. wyniki konsultacji wśród mieszkańców, opinie samorządów, a także obawy, że po wyłączeniu sołectw z poszczególnych gmin mogą mieć one kłopoty z realizacją inwestycji.

Opinie wojewody podkarpackiego zostały przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Stamtąd trafią one do Rady Ministrów. Decyzję w sprawie poszerzenia Rzeszowa od 1 stycznia 2017 r. rząd podejmie do końca lipca br.

(kaw)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama