Inauguracja roku akademickiego na UR. Rektor: przerażający widok [FOTO]

Reklama

– Byłbym wielce rad, gdyby uniwersytet mógł być uznawany przez większość z nas za swoiste genius loci dla spełniania własnych marzeń i realizacji indywidualnych pasji – mówił w czwartek podczas inauguracji roku akademickiego prof. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

 

Zgodnie z tradycją, 1 października odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego w Uniwersytecie Rzeszowskim. Tym razem to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu społeczności akademickiej przebiegało w cieniu pandemii i w reżimie sanitarnym.

Uroczystość otworzył prof. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego – Rozpoczynamy dziś 20. rok akademicki w UR. Jest to jednocześnie pierwszy rok kadencji władz uczelni wybranych na lata 2020-2024. Te obydwie okoliczności powodują, że nasza uroczystość ma wyjątkowy wymiar – mówił prof. Czopek

– Trudno nie zaakcentować także aktualnej sytuacji zmagania się całego świata z koronowirusową pandemią. Wystarczy spojrzenie na naszą aulę z wieloma pustymi miejscami, na nasze twarze ukryte za maseczkami – dodawał.

Nauczka po lockdownie

Rektor UR w swoim wystąpieniu przypomniał, że uczelnia ma już za sobą pierwszą falę epidemii koronawirusa i zdalne nauczanie, które spowodowało pustki na korytarzach placówki. – Przerażający był widok i cisza pustych korytarzy. To jedno z bardziej przejmujących doświadczeń – mówił prof. Czopek.

Rektor wyraził także obawę, co do tego, jak nowy rok akademicki będzie przebiegał. Z jednej strony cieszył się on z gwaru studenckiego, który na nowo zawitał w mury uczelni, z drugie stawia pytanie: jaki będzie ten rok akademicki i czy uda się go zakończyć w tak samo radosnej atmosferze, jak udało się go rozpocząć?

– Jesteśmy bogatsi o doświadczenia płynące z uniwersyteckiego lockdownu w ostatnich miesiącach ubiegłego roku akademickiego. Mogę więc mieć nadzieję, że i tym razem zdamy kolejny, trudny egzamin – mówił prof. Sylwester Czopek.

Słowo-klucz: doskonałość 

Rektor UR podkreślił także, że uczelnia w nowy rok akademicki po raz pierwszy wchodzi w pełni w całkowicie zmienionej strukturze i w nowych realiach prawno-organizacyjnych. – Jestem przekonany, że pozwolą mam one lepiej sprostać rozlicznym wyzwaniom, przed jakimi już stoimy – mówił prof. Czopek.

– Nasz uniwersytet to blisko 20-tysięczna zbiorowość. Jesteśmy coraz częściej zmuszani, chcąc czy nie chcąc, do zmierzenia się ze wzrastającą konkurencyjnością, której musimy sprostać – dodawał.

Prof. Czopek przypomniał także, że przez ostatnie dwa lata uczelnia szczególnie akcentowała dwa pojęcia: autonomię i akademickość. – Są one ważne także dziś. Autonomia ma się dobrze, a akademickość coraz lepiej. Na kolejne lata ważne będzie jednak inne słowo-klucz. Jest nim doskonałość – podkreślił rektor UR.

15 tys. kandydatów

A następnie przytoczył słowa Billa Readingsa (brytyjskiego literaturoznawcy, autora książki „Uniwersytet w ruinie”): „Charakterystyczną cechą nowoczesnego uniwersytetu jest posiadanie idei, która funkcjonuje jako jego referencja, jako cel i sens jego działalności”.

Po tych słowach rektor zaproponował, aby ideą UR było „dążenie do doskonałości naukowej, skorelowanej z doskonałą dydaktyką, a pożądaną postawą była afirmacja badań naukowych, stanowiących podstawę dalszego rozwoju”.

Następnie prof. Czopek podał kilka ważnych wyliczeń dla UR z ostatniego roku. To nadanie 17 uprawnień doktorskich, 6 habilitacyjnych i oraz nadanie 13 nowych profesur tytularnych. Ponadto, UR może pochwalić się także stałym rozwojem infrastruktury badawczej, dydaktycznej i sportowej, stabilną liczbą studentów, oscylującą wokół 16 tysięcy – w ostatniej rekrutacji 15 tys. kandydatów i 5343 przyjętych (rekrutacja jeszcze trwa).

Nie bać się kreować

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

– Siłą uniwersytetu jest szerokie spektrum dyscyplin naukowych, kierunków (aż 59) i specjalności studiów, reprezentujących prawie wszystkie dziedziny. To mocne atuty, ale najważniejszym jest w tym przypadku osiągnięcie czegoś co w sporcie nazywane bywa jako team spirit, coś, co stanowi o doskonałości zespołu – mówił prof. Czopek.

– Byłbym wielce rad, gdyby uniwersytet mógł on być uznawany przez większość z nas za swoiste genius loci dla spełniania własnych marzeń i realizacji indywidualnych pasji – dodał.

Rektor UR podkreślił również, że nawet najlepszy zespół powinien posiadać liderów. – Nie bójmy się ich kreować i przede wszystkim słuchać. W świecie, w którym nie ceni się autorytetów, uniwersytety są być może jedynym miejscem, w którym one będą zawsze – mówił prof. Sylwester Czopek.

Rozsądek, rozwaga, zrozumienie

Rektor UR na koniec swojego wystąpienia przywitał także studentów pierwszego roku, życząc im, jak i całej braci studenckiej spełnienia marzeń w dążeniu do wytyczonego celu ukończenia studiów z jak najlepszym wynikiem.

– Proszę jednocześnie o rozsądek, rozwagę i zrozumienie sytuacji, w jakiej wszyscy teraz jesteśmy. Słowa te kieruję także do całej naszej zbiorowości – studentów, doktorantów, pracowników naukowo-badawczych i dydaktycznych, administracji i obsługi – mówił prof. Sylwester Czopek.

– Niech ten jubileuszowy rok akademicki okaże się dla nas nie tak trudny, jak może dzisiaj wyglądać, oby obfitował w sukcesy indywidualne i zespołowe na chwałę naszego uniwersytetu – dodał.

Nagrody i wyróżnienia

Kolejnym elementem uroczystości była symboliczna immatrykulacja reprezentantów każdego kolegium. Tę część prowadziła prof. Elżbieta Rokosz-Piejko, prorektor ds. studenckich i kształcenia. Po złożeniu ślubowania studenci zostali oficjalnie przyjęci w poczet studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Inauguracja roku akademickiego był również okazją do wręczenie nagród. Tę część uroczystości prowadzili: prof. Paweł Grata, prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych oraz prof. Elżbieta Rokosz-Piejko.

Wśród wyróżnionych znalazł się: prof. Józef Cebulski z Kolegium Nauk Przyrodniczych, który otrzymał Laur Naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego za najważniejsze osiągnięcia naukowe w ciągu ostatnich 4 lat; David Aebisher z Kolegium Nauk Medycznych – Laur Dydaktyczny UR za najważniejsze osiągnięcia dydaktyczne.

Uniwersyteccy liderzy

Ponadto, rozdano także wyróżnienia „Lider Uniwersytetu Rzeszowskiego” za rok 2019 rok. Nagrody otrzymali: w obszarze nauk humanistycznych i społecznych – prof. Krzysztof Nycz z Kolegium Nauk Humanistycznych, w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych i rolniczych – prof. Maciej Balawejder z Kolegium Nauk Przyrodniczych, w obszarze nauk medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej – prof. Mirosław Markiewicz z Kolegium Nauk Medycznych, w obszarze sztuki – prof. Jadwiga Sawicka z Kolegium Nauk Humanistycznych.

Laur Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego za rok 2019/2020 dla najlepszego absolwenta otrzymała Katarzyna Tereszkiewicz z Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Sztuk Pięknych. Szczególne nagrody – Medale Wielkie Uniwersytetu Rzeszowskiego – otrzymali: dr Iris Pigeot-Kübler dr Wolfgang Ahrens.

Rozdano też złote, srebrne i brązowe medale za zasługi oraz wręczono prof. Jadwidze Sawickiej z Instytutu Sztuki w Kolegium Nauk Humanistycznych nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

(jg)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama