Nowe tory i perony, wyższy poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych oraz lepsza infrastruktura pasażerska na stacjach i przystankach – to efekty prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe rewitalizacji linii kolejowej na trasie Rzeszów – Przemyśl – granica państwa.

PLK twierdzi, że rewitalizacja linii Kraków – Medyka, na odcinku Rzeszów – granica państwa, podwyższy standard infrastruktury i poziom bezpieczeństwa w ruchu pociągów i samochodów. Rewitalizacja objęła kompleksową wymianę około 113 km torów i 65 km sieci trakcyjnej, remont 50 przejazdów kolejowo-drogowych, wymianę kilkunastu rozjazdów i przebudowę 47 obiektów mostów, wiaduktów i przepustów.

Na stacjach Strażów, Łańcut oraz na przystankach Rzeszów Załęże, Krzemienica, Głuchów, Kosina, Grzęska, Pełkinie podwyższył się standard obsługi pasażerów. Sprzyjają temu nowe perony, przystosowane dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się, odnowione wiaty i oświetlenie, a także czytelne oznakowanie.

W tym roku oraz w latach 2015-2016 planowane są kolejne prace inwestycyjne w ramach rewitalizacji linii, obejmujące stacje i szlaki, które umożliwią przywrócenie prędkości rozkładowej pociągów do 120 km/h, skrócenie czasu przejazdu i podniesienie komfortu podróżowania na trasie Rzeszów – Przemyśl – granica państwa.

Rewitalizowany odcinek linii E30 Rzeszów – granica państwa jest uzupełnieniem modernizowanej aktualnie trasy z Krakowa do Rzeszowa. Czas przejazdu najszybszym pociągiem z Krakowa do Rzeszowa po zakończeniu prac wyniesie ok. 1 godziny i 20 minut, natomiast przejazd z Krakowa do Przemyśla nie przekroczy 3 godzin.

Koszt zadań poprawiających stan infrastruktury w latach 2010-2013, to ponad 200 mln zł. Kontynuacja prac rozpocznie się na przełomie kwietnia i maja. W tym roku zostanie na nie wydanych ok. 43 mln zł.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama