liczba-polskich-pracownikow-w-niemczech-wciaz-rosnie

Globalizacja wpływa na wzrost migracji pomiędzy krajami w celach zarobkowych. Jednym z przykładów tego zjawiska jest przepływ pracowników pomiędzy Polską a Niemcami. W ostatnich latach zanotowany ponowny napływ polskich pracowników do Niemiec w poszukiwaniu zatrudnienia i wyższych zarobków.

Polacy są drugą co do wielkości mniejszością narodową w Niemczech

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 2011 r. Wielu Polaków wyjechało m.in. do Niemiec w poszukiwaniu lepszych perspektyw pracy i wyższego standardu życia. Ludność polska w Niemczech jest zróżnicowana, osiedlają się tu ludzie z różnych środowisk. Według szacunków z końca 2021 r. w Niemczech mieszkało około 871 tys. Polaków. Czyni to naszą  nację drugą co do wielkości grupą wśród cudzoziemców po obywatelach Turcji żyjącą u naszego zachodniego sąsiada. Dzięki polsko-niemieckim portalom pracy, takim jak praca-Niemcy.starke-jobs.com, łatwo jest znaleźć pracę w Niemczech z zagranicy.

Przyczyny imigracji

Polscy obywatele są znani ze swojej etyki ciężkiej pracy i chęci integracji z panującą kulturą. Wnoszą istotny wkład w społeczeństwo, podejmując prace, które Niemcy uważają za nieprzyjemne lub trudne. W Niemczech brakuje potrzebnych pracowników i – szczególnie w takich sektorach jak budownictwo i rolnictwo – chętnie zatrudnia się obywateli polskich. Ten napływ ma również zalety dla pracodawców, którzy mogą korzystać z większej puli pracowników biegle posługujących się zarówno językiem niemieckim, jak i polskim, niwelując tym samym bariery językowe.

Ponadto Polacy mieszkający w Niemczech mają dostęp do wielu możliwości kształcenia i szkoleń, które są dostępne tylko w kraju ojczystym, co wiąże się ze znacznym nakładem czasu i kosztów. Od szkoleń zawodowych do dyplomów uniwersyteckich, polscy imigranci mogli poszerzyć swoje horyzonty studiując za granicą w jednym z najbardziej rozwiniętych krajów Europy. 

Przepisy dotyczące pracy dla Polaków w Niemczech

Od momentu przystąpienia Polski do UE polscy pracownicy mogą legalnie pracować w Niemczech. Ze względu na swobodę przemieszczania się w Europie pracownicy mają nieograniczony dostęp do niemieckiego rynku pracy i nie potrzebują specjalnego pozwolenia na pracę. Ułatwia to firmom zatrudnianie cudzoziemców z Polski bez konieczności spełnienia wymogów formalnych i dodatkowych prac administracyjnych. 

Niemieckie prawo pracy

Zatrudniając się u niemieckiego pracodawcy, Polacy podlegają tym samym normom prawa pracy i ochronie, co obywatele Niemiec. Od kontynuacji wypłaty wynagrodzenia w przypadku choroby i urlopu po ochronę przed zwolnieniem i godziny pracy – nie ma różnicy między pracownikami z kraju i zagranicznymi. W świetle niemieckiego prawa wszyscy pracownicy, niezależnie od ich narodowości, powinni mieć dostęp do skutecznych praw, które chronią ich jako pracowników i zapewniają sprawiedliwe traktowanie. 

Minimalna płaca

Ustawa o płacy minimalnej w Niemczech jest ważnym aktem prawnym, który wymaga, aby wszyscy pracownicy zatrudnieni w Niemczech otrzymywali od 1 stycznia 2017 r. płacę minimalną brutto w wysokości 8,84 euro za godzinę. Od tego czasu płaca minimalna wzrosła do 12 euro za godzinę, a od 1 kwietnia 2023 roku pracodawcy muszą płacić swoim pracownikom 13 euro za godzinę. Dotyczy to zarówno pracodawców krajowych, jak i zagranicznych. 

W wielu sektorach obowiązują również układy zbiorowe, które przewidują wyższe wynagrodzenia niż ustawowa płaca minimalna i dotyczą również obywateli UE. Tym samym pracownicy w Niemczech są w dużej mierze chronieni przez przepisy podatkowe, które gwarantują im godziwe wynagrodzenie za codzienną pracę, niezależnie od ich narodowości.

Praca sezonowa a płaca minimalna

Polskich pracowników sezonowych w Niemczech obowiązują takie same przepisy o płacy minimalnej jak wszystkich innych pracowników. Natomiast polscy żniwiarze i pracownicy branży gastronomicznej mogą wliczać do wynagrodzenia zapewnione im posiłki i noclegi. Umowa ta musi być zawarta wcześniej między pracodawcą a pracownikiem, powinna przynosić korzyści obu stronom i nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia. Nawet biorąc pod uwagę te względy, pracownicy nieżonaci muszą otrzymać od pracodawcy co najmniej 1.079,99 Euro.

Reklama