Reklama

Druga podejście Uniwersytetu Rzeszowskiego o utworzenie kierunku lekarskiego przyniosło efekt. Państwowa Komisja Akredytacyjna wydała na to zgodę.

Grzegorz Kolasiński, rzecznik prasowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, poinformował nas, że uczelnia otrzymała w czwartek (3 lipca) nieoficjalną informację o pozytywnej opinii PKA.

– Opinia zostanie przekazana do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które jest właściwe do wydawania decyzji w związku z uruchomieniem kierunku lekarskiego. W praktyce oznacza to bardzo ważny krok dla złożonego wniosku., jednakże najpierw musimy poczekać na oficjalną decyzję PKA a potem na ostateczną decyzję MNiSW – twierdzi Grzegorz Kolasiński.

Nie ma ustawowego terminu, ile teraz ministerstwo ma czasu na odpowiedź. Jeżeli zostaną zastosowane przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, to odpowiedź MNiSW powinna być znana w ciągu miesiąca.

Pierwszy wniosek o utworzenie kierunku lekarskiego na UR do Państwowej Komisji Akredytacyjnej w maju został negatywnie zaopiniowany. PKA wypunktowała uchybienia uczelni w dokumentach, które przygotowała do zatwierdzenia w ubiegłym roku.

Uwagi dotyczyły m.in. niektórych przedmiotów. Np. genetyki ogólnej, czy immunologii. Uniwersytet Rzeszowski nie wskazał osób prowadzących przedmiot, a wymienił jedynie koordynatorów. W dokumentacji nie zawarto informacji pozwalających na stwierdzenie, iż obsada zajęć dydaktycznych wszystkich przedmiotów będzie spełniać wymagania danej dyscypliny naukowej. Nie dołączono bowiem wykazów dorobku naukowego kadry, ani dokumentów potwierdzających kwalifikacje praktyczne tych osób.

Uniwersytet Rzeszowski nie przedstawił również szczegółowych danych na temat liczby stanowisk i wyposażenia pracowni, laboratoriów. Zabrakło także informacji o pomocach dydaktycznych jak: fantomy, zestawy do nauki „osteologii” oraz preparaty do nauki przedmiotu „anatomia prawidłowa”.

W przedstawionych przez UR porozumieniach zawartych z placówkami medycznymi, w których studenci mieliby zajęcia kliniczne i praktyki zawodowe, nie było informacji, ilu studentów te instytucje będą mogły przyjąć. Przy planowanej rekrutacji 120 studentów (720 w pełnym cyklu kształcenia) ma to niezwykle istotne znaczenie.

Uniwersytet Rzeszowski miał 30 dni na uzupełnienie wniosku o utworzenie kierunku lekarskiego. Uczelnia planuje pierwszą rekrutację studentów przeprowadzić w przyszłym roku.

Na potrzeby kierunku lekarskiego przy ul. Warzywnej za 90 mln złotych powstaje Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych. Będzie miało prawie 13 tys. m kw. Ponadto 17 specjalistycznych laboratoriów m.in. biologii molekularnej, patofizjologii narządu ruchu czy procesów metabolicznych. Zostanie w nim zainstalowana aparatura badawcza warta 25 mln zł.

U zbiegu ulic Zenitowej i Leszka Czarnego w okolicy Szpitala Wojewódzkiego nr 2 powstanie Zakład Nauk o Człowieku. Będzie bazą dydaktyczno-badawczą (tzw. „prosektorium”), w którym planowane jest uruchomienie czterech jednostek: Anatomii Prawidłowej Człowieka, Histologii z Embriologią, Anatomii Patologicznej Człowieka, oraz Medycyny Sadowej.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: