Rozwijajmy i wspierajmy zainteresowania i uzdolnienia techniczne, ale nie zapominajmy przy tym o wrażliwości i duchowości drugiego człowieka. Obcowanie z wierszami oraz z ulotnością ludzkich myśli próbujmy także podsuwać już najmłodszym.

Dzisiaj rozpoczęły się kolejne Europejskie Dni Dziedzictwa. Program przygotowany przez rzeszowskie Muzeum Okręgowe zawiera m.in. odczyty oraz koncerty. Będzie także wieczór szczególny: noc poetów „Poeci w Grandzie” z udziałem Jana Tulika, Stanisława Dłuskiego, Krystyny Lenkowskiej.

Niezwykłym gościem dzisiejszego wieczoru był izraelski poeta Amir Or (Tel Awiw), potomek słynnej dynastii rabinów, którzy kiedyś przybyli do Polski. Słuchając jego poezji, czytanej przez autora i świetnie tłumaczonej przez prof. Beatę Tarnowską (Olsztyn), można było rzeczywiście odczuć, że jego korzenie tkwią i w hebrajskiej literaturze, i w antycznej Grecji, jak również w hinduskim dziedzictwie.

Sobotnie spotkanie prowadziła rzeszowska poetka Krystyna Lenkowska, która przed wakacjami miała swój wieczór w Grand Hotelu. Wtedy jej poezja była czytana, recytowana oraz śpiewana (Ratatam), a licznie zgromadzona publiczność dostąpiła sposobności spędzenia wyjątkowych chwil, zapominając na moment o codzienności i pławiąc się w niezwykłej aurze. Takie doznania polecam każdemu, szczególnie tym zagonionym, zapracowanym i zamartwiającym się.

Nie tak dawno, goszcząc w Bielsku-Białej, miałem możliwość spotkać się i dłużej porozmawiać z Tomaszem Jastrunem. Prowadził tam warsztaty poetyckie dla młodzieży w ramach konkursu literackiego, gdzie był przewodniczącym jury. Po powrocie do Rzeszowa zgłosiłem Miastu propozycję zorganizowania ogólnopolskiego konkursu literackiego (poezja i proza) dla dzieci i młodzieży, w różnych kategoriach wiekowych, ale bez stopniowania nagród. Po prostu komisja składająca się z lokalnych poetów i pisarzy mogłaby wybierać kilkadziesiąt utworów do publikacji w almanachu. Ten pomysł został wstępnie zaakceptowany, na moją interpelację podczas sesji Rady Miasta otrzymałem odpowiedź informującą, że odpowiednia miejska komórka opracuje regulamin takiego konkursu.

Wydaje się, że podczas gdy w dzisiejszych czasach mocno wspierane i promowane są zainteresowania i talenty matematyczne, przyrodnicze i techniczne, to nie możemy również zapominać o sferze humanistycznej kształtowania charakteru, i to już od najmłodszych lat. Tylko bowiem harmonijny i całościowy rozwój dziecka pozwoli poprawnie uformować pełnię osobowości człowieka, funkcjonującego później prawidłowo w społeczeństwie.

Reklama