Rzeszów zajął pierwsze miejsce wśród miast na prawach powiatu, które najszybciej rozwijają się w Polsce. Takie są wyniki rankingu dwutygodnika „Wspólnota”.

Dwutygodnik opublikował ranking bilansujący dokonania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w mijającej kadencji „Najszybciej rozwijające się gminy w latach 2010 – 2014”. Rzeszów zajął pierwsze miejsce wśród miast na prawach powiatu. – To zasługa mieszkańców, przedsiębiorców i środowiska naukowego – podkreśla Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa.

Autorzy rankingu dokładnie „prześwietlili” samorządy w wielu aspektach. Pod lupę wzięto potencjał finansowy, gospodarczy, infrastrukturalny i społeczny gmin w Polsce. Podstawą wyznaczenia miejsc w rankingu były procentowe zmiany poszczególnych czynników, jakie zaszły między początkiem a końcem kadencji lub przyrost wielkości absolutnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

Do wyliczenia wskaźnika finansowego posłużyły dane z Ministerstwa Finansów: średnia dynamika zmian dochodów z podatków i opłat lokalnych, średni udział dochodów z budżetu Unii Europejskiej do dochodów ogółem, średnia dynamika zmian kosztów administracyjnych, średni koszt obsługi długu w przeliczeniu na 1 mln kapitału, średni udział deficytu w przychodach zwrotnych.

Drugim obszarem badania była szeroko pojęta gospodarka. Rozwój gospodarczy poprzez współpracę lokalnych podmiotów przyspiesza tworzenie miejsc pracy, a przez to przyczynia się do poprawy warunków życia.

Do wyznaczenia pozycji samorządów w zakresie infrastruktury posłużono się 6 wskaźnikami dotyczącymi sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej.

Ostatnim obszarem badania był aspekt społeczny Posłużono się wskaźnikami, na które podczas ostatniej kadencji władze miały wpływ, m.in.: dynamika zmian liczby ludności, zmiana liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach,  na 1000 mieszkańców, zmiana liczby uczniów w szkołach podstawowych oraz gimnazjach przypadających na 1 komputer oraz zmiana liczby klubów sportowych oraz artystycznych na 1000 mieszkańców.

Wśród miast na prawach powiatu Rzeszów uplasował się na pierwszym miejscu, wyprzedzając Bielsko – Białą, Kielce, Legnicę i Białystok. „Liderom poszczególnych kategorii należą się słowa najwyższego uznania, bo ich pomysły na rozwój gospodarczy i społeczny okazały się strzałem w dziesiątkę” – czytamy w artykule we „Wspólnocie”.

Zdaniem autorów rankingu w stolicy Podkarpacia w latach 2010 – 2014 zaszły największe zmiany w poziomie rozwoju. Złożyły się na to zmiany w potencjale gospodarczym naszego miasta, a przede wszystkim dynamiczny rozwój nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw w branży usługowej.

„Wspólnota” podkreśla, iż nie bez przyczyny w rankingu smart cities, przeprowadzonym w 2012 roku, Rzeszów został uznany za jedno z najbardziej innowacyjnych miast w Polsce.

RANKING

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

1. Rzeszów

2. Bielsko-Biała

3. Kielce

4. Legnica

5. Białystok

6. Jelenia Góra

7. Jastrzębie Zdrój

8. Lublin

9. Kraków

10. Żory

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama