Zdjęcie: GDDKiA Rzeszów

Do 2 maja firmy mają czas na złożenie ofert na zaprojektowania oraz wybudowanie drogi ekspresowej S19 od granicy województw lubelskiego i podkarpackiego (Lasy Janowskie) do Niska. Rzeszowski oddział GDDKiA do składania ofert zaprosił wykonawców.

To drugi etap przetargu na budowę około 24-kilometrowego odcinka S19 od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe”. Budowa tego fragmentu S19 będzie podzielona na trzy etapy. Pierwszy to Lasy Janowskie – Zdziary (ok. 9,3 km), drugi to Zdziary – Rudnik nad Sanem (ok. 9 km) i trzeci Rudnik nad Sanem – Nisko Południe (ok. 6 km).

Do składania ofert na budowę odcinków Lasy Janowskie – Zdziary i Zdziary – Rudnik nad Sanem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie zaprosiła 19 wykonawców, a na budowę odcinka Rudnik nad Sanem – Nisko Południe – 20.

Firmy, które wygrają przetarg, będą musiały zaprojektować „ekspresówkę”, wybudować ją, opracować dokumentację powykonawczą i uzyskać pozwolenie na użytkowanie drogi (system „Projektuj i buduj”).

Jak nas poinformowała Joanna Rarus z rzeszowskiego GDDKiA, w przetargu obowiązują trzy kryteria oceny ofert: cena, termin realizacji i okres gwarancji jakości. Maksymalny czas realizacji inwestycji to 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Z terminów budowy zostaną wyłączone okresy zimowe – od 15 grudnia do 15 marca. – Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w pierwszej połowie 2019 r., a zakończenie w 2021 r. Rzeczywisty koszt budowy będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu – poinformowała w komunikacie Joanna Rarus.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

Droga ekspresowa S19 na Podkarpaciu będzie miała docelowo ok. 169 km. Dwa odcinki „ekspresówki” są już w użytkowaniu: Stobierna – węzeł Rzeszów Wschód, węzeł Rzeszów Zachód – Świlcza.  Dwa kolejne dwa (Sokołów Młp. – Stobierna i Świlcza – w. Rzeszów Południe) zostaną oddane do ruchu w drugiej połowie br.

Na pozostałych odcinkach trwają prace przygotowawcza. W przypadku odcinka w. Rzeszów Południe-Babica (ok. 10 km) opracowywana jest koncepcja programowa. Trwają również przygotowania na wykonanie podobnej koncepcji wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla ostatniego odcinka S19, Babica – Barwinek.

S19 ma przebiegać od granicy z Litwą w Budzisku, przez Białystok, Lublin i Rzeszów do granicy ze Słowacją w Barwinku.

(ram, kaw)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama