Zdjęcie: Sebastian Stankiewicz / Rzeszów News

Krzysztof Bałata, dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, weźmie udział w kolejnym spotkaniu władz Podkarpacia z pielęgniarskimi związkami zawodowymi w placówce.  

Pytanie, czy dojdzie do kompromisu, jest wciąż otwarte po piątkowych rozmowach przedstawicieli Zarządu Województwa Podkarpackiego z działającymi w KSW nr 2 pielęgniarskimi związkami zawodowymi: Związkiem Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych oraz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych. 

Rozmowy nie przyniosły żadnego przełomu, ale obie strony uzgodniły, że spotkają się w środę, 29 stycznia. W wydanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego komunikacie po piątkowym rozmowach napisano, że w kolejnym spotkaniu weźmie udział dyrektor KSW nr 2 w Rzeszowie, Krzysztof Bałata, który jest skonfliktowany z ZPOiA i OZZPiP. 

W tym samym komunikacie napisano, że władze województwa z „uznaniem” przyjęły sam fakt podjęcia piątkowych rozmów. W założeniu – jak czytamy – miały być one przede wszystkim „próbą podjęcia konstruktywnego i efektywnego dialogu, który stworzy płaszczyznę do ustabilizowania sytuacji zaistniałej” w KSW nr 2 w Rzeszowie. 

„Spotkanie miało charakter roboczy” – napisano w komunikacie. Stwierdzono w nim, że na piątkowym spotkaniu związki zawodowe przedstawiły zarówno swoje postulaty, jak i możliwe z ich strony ustępstwa. „Wspólnie uzgodniono priorytety poszczególnych żądań” – czytamy dalej.

Ale zarząd województwa twierdzi, że w „kwestiach pracowniczych” samorząd województwa, „zgodnie z prawem pracy, nie ma kompetencji, aby zajmować wiążące stanowisko”. „A z takimi mamy tutaj do czynienia” – twierdzą władze Podkarpacia.

Pielęgniarskie związki zawodowe żądają wycofania zwolnień dyscyplinarnych dla dwóch liderek ZPOiA – Katarzyny Ciury i Joanny Buż – oraz sądowego pozwu przeciwko Sylwii Rękas, szefowej OZZPiP w KSW nr 2 w Rzeszowie.   

Zarząd Województwa Podkarpackiego zapowiedział również, że o sytuacji w podkarpackich szpitalach będą również dyskutować radni na najbliższej sesji sejmiku podkarpackiego – 27 stycznia. „Będzie to także główny temat nadzwyczajnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, która odbędzie się 31 stycznia” – dodał zarząd. 

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama