Zdjęcie: Materiały Koalicji Obywatelskiej

Parki kieszonkowe, decyzję o „wuzetkach” publikowane w internecie, kompleksowe projektowanie nowych osiedli i parkingo-parki – to propozycje Koalicji Obywatelskiej na zarządzanie przestrzenne w mieście.

Zarządzanie przestrzenne jest jednym z „sześciu filarów zrównoważonego rozwoju Rzeszowa”, który w swoim programie ma Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska i Nowoczesna) w wyborach do Rady Miasta Rzeszowa. 

Do tej pory kandydaci KO mówili o propozycjach dla seniorów, dzieci i młodzieży i rozwiązaniach komunikacyjnych. Teraz przyszedł czas na pomysły dotyczące wspomnianego zarządzania przestrzennego w mieście.

KO chce, by słynne już warunki zabudowy (tzw. „wuzetki”), wydawane przez prezydenta Rzeszowa, uwzględniały interes mieszkańców, którzy sąsiadują z planowaną inwestycją. – Przestrzeń naszego miasta powinna być urządzana i zagospodarowywana przyjaźnie dla człowieka, przyrody i środowiska – mówi Jolanta Kaźmierczak.

„Wuzetki” są jednym tematów przewodnich kampanii wyborczej w Rzeszowie. Zaczął o nich mówić PiS przy okazji protestów mieszkańców osiedla Nowe Miasta, gdy miasto wydało „wuzetkę” na oprotestowaną budowę drogi przez środek osiedla i dwóch wieżowców. 

KO twierdzi, że decyzję o wydaniu „wuzetek” i cały proces ją poprzedzający powinno publikować się w internecie. – Dzięki temu proces zagospodarowywani miejskiej przestrzeni zostanie w znacznie większym stopniu uspołeczniony – uważa Andrzej Dec.

Kolejną propozycją KO jest budowanie nowych osiedli we współpracy mieszkańców z deweloperami lub spółdzielniami, by pozyskiwać mieszkania po znacznie niższych kosztach. Chodzi o ustalenie, jak wykorzystać część wspólną. 

– Koszty mieszkania są zmniejszone o zysk dewelopera – twierdzi Marcin Deręgowski.  – Gmina może i powinna wspierać tego typu inicjatywy poprzez organizacje przetargów na takie grunty – dodaje.

KO uważa, że zwłaszcza nowe osiedla powinny być kompleksowo planowane. Jak? Poprzez opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie na pojedyncze działki, ale szerszy teren.

– Na nowo przyłączonych do Rzeszowa obszarach lub w jego centrum, np. na terenach zajmowanych obecnie przez wojsko, po uprzedniej zamianie gruntów, mogłoby powstać, podobnie jak we Wrocławiu, wzorcowe osiedle mieszkaniowe – mówi Agata Ćwik. 

W przypadku zieleni w mieście, a szczególnie na osiedlach, KO proponuje stworzenie
tzw. parków kieszonkowych, które byłyby tzw. enklawami zieleni. – Takie tereny należy urządzać w terenach gęsto zurbanizowanych oraz na nowo budowanych osiedlach – twierdzi Justyna Adamiec.

Wśród propozycji dotyczących przestrzeni miejskiej nie mogło zabraknąć także propozycji związanej z miejscami parkingowymi. Na nowych osiedlach KO chce stworzyć „Parking-Parki” – w podziemiu parking, a na dachu park z urządzoną zielenią. KO uważa, że należy też zwiększyć współczynnik miejsc parkingowych dla budynków wielorodzinnych. 

(jg)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama