Reklama

Do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Marcin Lewandowski, adwokat Mariusza T., złożył apelację od orzeczenia Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Na jego mocy T. ma być umieszczony w ośrodku zamkniętym w Gostyninie.

O apelacji informuje Polskie Radio Rzeszów. – W wysłanym do sądu pocztą 6-stronicowym odwołaniu adwokat podniósł kwestie zarówno formalne – związane z niedostarczeniem mu do tej pory m.in. teczki osobowej i książki zdrowia Mariusza T., jak również merytoryczne, czyli powierzchowną, jego zdaniem opinię biegłych, brak zgody sądu na powołanie nowych biegłych i przeprowadzenie przez nich dłuższej obserwacji – informuje Radio Rzeszów.

Postanowienie o umieszczeniu Mariusza T. w ośrodku w Gostyninie zapadło w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie 3 marca. Uznano go za osobę stwarzającą zagrożenie. T. odsiedział 25 lat więzienia za zamordowanie czterech chłopców. 11 lutego 2014 r. wyszedł na wolność. Dyrekcja zakładu karnego uważa, że Mariusz T. powinien być przymusowo izolowany. Objęto go ustawą, która zaczęła obowiązywać 22 stycznia br. Dotyczy ona przestępców, u których podczas odbywania kary występowały zaburzenia psychiczne, bądź preferencji seksualnych i mają taki charakter, że „zachodzi co najmniej wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego z użyciem przemocy” zagrożonego karą co najmniej 10 lat więzienia.

Mariusz T. do czasu uprawomocnienia się orzeczenia o umieszczeniu go w Gostyninie nie może między godz. 22 a 7 opuszczać mieszkania. Musi także zgłaszać policji, godzinę wcześniej, że zamierza opuścić miejsce pobytu, podawać, gdzie się udaje. Nie może również opuszczać kraju. Policja może stosować wobec Mariusza T. czynności rozpoznawczo-operacyjne.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: