Reklama

Adrian Arendowski z Politechniki Rzeszowskiej został laureatem ministerialnego konkursu „Diamentowy Grant”. Dzięki temu zyskał szansę na dofinansowanie własnych badań kwotą do 200 tys. zł.

Adrian Arendowski, który od października rozpocznie studia doktoranckie z technologii chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej, został laureatem ministerialnego konkursu „Diamentowy Grant”.

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

Okazało się, że właśnie Arendowski jest właśnie jednym z takich studentów. Jego zwycięski projekt nosi tytuł „Poszukiwanie niskocząsteczkowych biomarkerów nowotworu nerki w osoczu krwi i w moczu z wykorzystaniem techniki AuNPET LDI MS”.

Przyszły doktorant już od początku swojej naukowej drogi wykazywał duże zainteresowanie biotechnologią, ze względu na fascynację genetyką i mikrobiologią. Z czasem jednak ewoluowały one w kierunku chemii, a konkretniej metod analizy instrumentalnej, zwłaszcza spektrometrii mas i możliwości jej zastosowania w naukach biologicznych.

Adrian swoje pasje intensywnie rozwijał również w Kole Naukowym Studentów Biotechnologii „Insert”, w którym pełnił funkcję przewodniczącego. W trakcie studiów uczestniczył w studenckich konferencjach naukowych (5 ogólnopolskich i 1 międzynarodowa), na których prezentował referaty i postery.

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

Adrian Arendowski jest również współautorem publikacji naukowej o zasięgu międzynarodowym oraz autorem dwóch tekstów popularnonaukowych opublikowanych w Internecie. Odbywał także dodatkowe praktyki studenckie w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Państwowej Akademii Nauk w Warszawie.

Jego dotychczasowe osiągnięcia zaowocowały również otrzymaniem w 2015 r. stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia. Swoje pasje naukowe kontynuował również w pracy inżynierskiej i magisterskiej, które pisał pod kierunkiem dr. hab. inż. Tomasza Rumana, prof. PRz.

Ten umysł ścisły ma również artystyczną duszę, ponieważ Adrian gra w zespole Silent Jester, który właśnie kończy prace nad wydaniem pierwszego albumu.

To duże wyróżnienie dla rzeszowskiego młodego naukowca, ponieważ w tym roku do konkursu „Diamentowy Grant” zgłoszono 277 wniosków, przy czym wyróżniono  83.  Laureaci mogą liczyć na dofinnasowanie własnych badań kwotą sięgającą nawet 200 tys. zł oraz 2,5 tys. zł miesięcznego wynagrodzenia za swoją pracę.

(jg)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama