Termin składania ofert na kontynuację projektowania i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S-19 a także na nadzór nad tymi inwestycjami, został wydłużony do 31 stycznia br. Zmiana terminu spowodowana jest dużą ilością pytań oraz odwołań złożonych w postępowaniu przez potencjalnych wykonawców.

Przetargi dotyczą kontynuacji projektowania i budowy drogi ekspresowej S19 na odcinkach: Sokołów Małopolski  – Stobierna ( 12,5 km) oraz Świlcza – Rzeszów Południe (Kielanówka) o długości 6,3 km, a także nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzaniem tymi odcinkami.

Zakres pierwszego odcinka (Sokołów Małopolski – Stobierna) obejmuje wykonanie drogi o przekroju 2+1 i długości 12,5 km wraz z budową obiektów inżynierskich oraz węzła „Sokołów Młp.” na drodze wojewódzkiej nr 875. Droga będzie omijać Sokołów Młp. od strony wschodniej i bezpośrednio połączy się z już oddanym do ruchu odcinkiem S19 Stobierna – Rzeszów.

Drugi odcinek, Świlcza – Rzeszów Południe (Kielanówka) będzie powiązany ze realizowanym odcinkiem S19 węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza. Zakres robót obejmie wykonanie drogi dwujezdniowej, czteropasowej wraz z budową obiektów inżynierskich, węzła, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz budową dróg dojazdowych dla zapewnienia połączeń lokalnych oraz urządzeń ochrony środowiska.

– Oba odcinki S19 będą realizowane w systemie optymalizuj – buduj – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama