Zdjęcie: Materiały ZUS

W najbliższy czwartek (28 stycznia) odbędzie się telefoniczny dyżur ekspertów rzeszowskiego ZUS-u. Tematem będzie jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.  

ZUS przypomina o zmianach przy składaniu wniosków. Odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Ocena stopnia uszczerbku dokonywana jest po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Aby uzyskać odszkodowanie, należy złożyć do ZUS-u wniosek o odszkodowanie, protokół powypadkowy wraz z dokumentacją, sporządzony i zatwierdzony przez zakład pracy oraz wypełniony przez lekarza druk OL-9 z adnotacją o zakończeniu leczenia i rehabilitacji. 

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Pomimo upływu ponad roku od zmiany przepisów w tym zakresie, do ZUS-u nadal składanych jest dużo wniosków o odszkodowanie według starego wzoru. 

– Powoduje to konieczność przeprowadzania postępowania wyjaśniającego oraz przedłużenie terminu na załatwienie sprawy, a tym samym wypłatę świadczeń – twierdzi Wojciech Dylag, rzecznik regionalny ZUS na Podkarpaciu. 

Przedstawiciele ZUS-u podkreślają, że jeżeli mieliśmy wypadek przy pracy po 1 stycznia 2020 r., to protokół powypadkowy ma być sporządzony na nowym wzorze.

ZUS w czwartek (28 stycznia) organizuje dyżur swoich ekspertów, którzy wyjaśnią, o czym należy pamiętać przy sporządzaniu i dokumentowaniu wypadku przy pracy, jakie dokumenty należy złożyć, jak sporządzić protokół i na co zwrócić szczególną uwagę.

Na te i inne pytania dotyczące świadczeń z wypadków przy pracy i niezbędnej dokumentacji eksperci rzeszowskiego ZUS odpowiedzą podczas dyżuru od godz. 10:00 do 11:30. Numer telefonu to: 17 858 61 85.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama