Zdjęcie: Pixabay
Reklama

O czym należy pamiętać przy sporządzaniu i dokumentowaniu wypadku przy pracy? Jakie dokumenty należy złożyć do ZUS? Jak sporządzić protokół powypadkowy? Na co zwrócić szczególną uwagę?

Na te i inne pytania dotyczące świadczeń z wypadków przy pracy i niezbędnej dokumentacji odpowiadać będą eksperci rzeszowskiego ZUS podczas dyżuru – w czwartek (7 kwietnia), w godz. 10:00-11:30, pod numerem telefonu: 17 858 61 85.

Pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Od 1 kwietnia obowiązują wyższe kwoty. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje 1133 zł. W 2021 roku była to kwota 1033 zł, a 2020 – 984 zł.

O wypłatę odszkodowania mogą ubiegać się także uprawnieni członkowie rodziny osoby zmarłej wskutek wypadku przy pracy czy choroby zawodowej.

Aby otrzymać odszkodowanie, należy złożyć do ZUS wniosek. Powinien on zawierać: wniosek o jednorazowe odszkodowanie, protokół powypadkowy wraz z dokumentacją, sporządzony i zatwierdzony przez zakład pracy i wypełniony przez lekarza druk OL-9, z adnotacją, że leczenie i rehabilitacja zostały zakończone.

– Po dostarczeniu kompletnej dokumentacji do ZUS, stopień uszczerbku na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ocenia lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS, po zakończeniu przez pacjenta leczenia lub rehabilitacji – informuje Wojciech Dyląg, rzecznik ZUS na Podkarpaciu.

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

ZUS wydaje decyzję, przyznającą lub odmawiającą prawa do świadczenia, w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej. Odszkodowanie wypłacane jest w ciągu 30 dni od dnia wydania decyzji.

Wysokość odszkodowania to 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Od 1 kwietnia, dla przykładu, osoba, u której zostanie stwierdzone 5 proc. uszczerbku na zdrowiu, otrzyma 5665 zł brutto (5×1133 zł). Nowe stawki jednorazowego odszkodowania obowiązują do 31 marca 2023 roku.

Są jednak sytuacje, gdy odszkodowanie nie należy się. Jest tak, gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów bhp spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Pieniędzy nie dostanie również pracownik, który był nietrzeźwy. Nie dotyczy to wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

W 2021 roku w województwie podkarpackim ZUS wypłacił 2116 odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy na łączną kwotę przekraczającą 14,7 mln zł. 

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama