Zdjęcie: Materiały organizatorów
Reklama

Od czerwca 2017 do maja 2018 roku Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet Preszowski (Słowacja) realizowały projekt pn. Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu (INT/EK/PO/1/I/B/0070), dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85%) w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2014–2020.

Jego celem było zwrócenie uwagi na dziedzictwo archeologiczne pogranicza słowacko-polskiego, wspólne tradycje ludności żyjącej w przeszłości po obydwu stronach Karpat, jak również na potrzebę ochrony zabytków dokumentujących pradzieje regionu. Tematyka przedsięwzięcia skoncentrowana była na epoce brązu, czyli okresie od XXIV/XXIII do około połowy VIII wieku p.n.e. Działania w ramach projektu skierowano zwłaszcza do osób spoza środowiska naukowego i do mieszkańców obszaru pogranicza.

Jednym z zadań kończących współpracę obydwu uniwersytetów jest konferencja organizowana w dniach 21–23.05.2018 roku w Rzeszowie. Obrady zaplanowano w dwóch blokach tematycznych – „Badania archeologiczne nad epoką brązu na pograniczu słowacko-polskim” oraz „Ochrona i promocja dziedzictwa archeologicznego na pograniczu słowacko-polskim ­– osiągnięcia, problemy, perspektywy”.

Do udziału w dyskusji zaproszono archeologów, pracowników placówek muzealnych i instytucji zajmujących się ochroną zabytków, przedstawicieli stowarzyszeń oraz samorządów, na terenie których odkryto zabytki uwzględnione w projekcie.

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!
Model 3D siekierki z miejscowości Humenné, pow. loco (fot. A. Adriána Voľanská)

Podczas konferencji otwarta zostanie także wystawa „Modele 3D artefaktów z epoki brązu”, prezentowana wcześniej w siedzibie Uniwersytetu Preszowskiego. Jest ona efektem jednego z zadań projektu, polegającego na zeskanowaniu i wydruku w technice 3D 24 zabytków z epoki brązu, zdeponowanych w muzeach i innych instytucjach na terenie województwa podkarpackiego i Samorządowego Kraju Preszowskiego.

Po zakończeniu konferencji będzie można je oglądać do 08.06.2018 roku w siedzibie Uniwersyteckiej Składnicy Materiałów Archeologicznych w Rzeszowie. Projekt zakończony zostanie trzyjęzyczną (polsko-słowacko-angielską) publikacją, która udostępniona będzie bezpłatnie także w formie elektronicznej. Informacje związane z konferencją i realizacją projektu dostępne są za pośrednictwem strony:

Zdjęcie: Materiały organizatorów

redakcja@rzeszow-news.pl
 

Reklama