Do 11 lipca mogą się zgłaszać osoby, które chcą walczyć o stanowiska dyrektora szkoły lub przedszkola w Rzeszowie. Ratusz ogłosił konkursy na szefów 16 placówek oświatowych.

Urząd Miasta w Rzeszowie do ogłoszenia konkursów został zmuszony decyzją podkarpackiego kuratora oświaty Małgorzaty Rauch, która nie zgodziła na automatyczne przedłużenie kadencji 16 obecnym dyrektorom szkół i przedszkoli o kolejne 5 lat. Chciał tego Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa, który ma uprawnienia do przedłużania kadencji dyrektorom. Uznał, że obecni dobrze pracują.

Ale plan Ferenca musiał zatwierdzić kurator, a ten się na to nie zgodził, bo ratusz nie dopełnił formalności, nie przedstawił kuratorowi m.in. opinii rad pedagogicznych. W tej sytuacji magistrat był zmuszony ogłosić 16 konkursów dyrektorskich, co właśnie się stało.

– Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 11 lipca. Wybory nowych dyrektorów odbędą się w czterech dniach, począwszy od 19 lipca. W każdy dzień będziemy chcieli rozstrzygnąć cztery konkursy – wyjaśnia Zbigniew Bury, dyrektor wydziału edukacji Urzędu Miasta w Rzeszowie.

Nowych dyrektorów wybierze 9-osobowa komisja. W jej skład wchodzić będzie trzech przedstawicieli magistratu, dwóch z kuratorium, po jednym przedstawicielu rady pedagogicznej i rady rodziców z danej szkoły lub przedszkola oraz dwóch przedstawicieli związków zawodowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz „Solidarności”.

Kandydaci, którzy spełnią formalne wymogi, będą musieli przedstawić plan rozwoju placówki, potem będą odpowiadać na pytania członków komisji, a na koniec odbędzie się głosowanie.

– Aby zostać dyrektorem, kandydat musi dostać większość głosów, czyli co najmniej pięć. Do kolejnej tury głosowania przejdą ci, którzy otrzymają największą ilość głosów. Głosowanie może się odbyć maksymalnie trzy razy. Może się zdarzyć tak, że do konkursu nikt się nie zgłosi i wtedy kompetencje w zakresie powierzenia stanowiska ma prezydent miasta – twierdzi dyrektor Bury.

Nowi dyrektorzy swoje funkcje będą pełnić od 1 września br. Osoby, które chcą zostać dyrektorami, muszą złożyć m.in. informacje o stażu pracy pedagogicznej, dydaktycznej, a także o stażu na stanowisku kierowniczym, jeżeli ktoś nie jest nauczycielem. Szczegóły TUTAJ.

– Dyrektorem placówki może być osoba posiadająca kwalifikacje do nauczenia w tego typu szkole – mówi Zbigniew Bury. Kandydaci swoje dokumenty mają złożyć w siedzibie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Rzeszowie przy placu Ofiar Getta 7, piętro pierwsze, pokój 28.

Pensja dyrektora szkoły lub przedszkola w Rzeszowie przeważnie wynosi ponad 5 tys. zł brutto.

(ram)

Konkursy ogłoszono na dyrektorów następujących placówek:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

3. Zespół Szkół Gospodarczych

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

4. Zespół Szkół nr 6

5. Przedszkole Publiczne nr 20

6. Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości

7. Zespół Szkół Energetycznych

8. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

9. Szkoła Podstawowa nr 3

10. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

11. Zespół Szkół Technicznych

12. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

13. Przedszkole Publiczne nr 16

14. II Liceum Ogólnokształcące

15. Zespół Szkół Spożywczych

16. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama