Zdjęcie: Sebastian Stankiewicz / Rzeszów News

1277 mieszkańców Rzeszowa otrzyma wezwanie do stawienia się na komisję wojskową. Kwalifikacja mężczyzn rozpocznie się 26 lutego i trwać będzie do 25 kwietnia. Kobietom wyznaczono termin w dniach 22-25 kwietnia.

Kwalifikacja wojskowa odbywa się corocznie. Każda osoba, która stawi się do kwalifikacji, otrzyma stopień szeregowego. Nie każdy otrzyma książeczkę wojskową, będzie przeznaczona jedynie tym ochotnikom, którzy będą chcieli założyć mundur.

Stawiennictwo na kwalifikację jest obowiązkowe. Jeżeli z ważnych przyczyn nie możecie się stawić się w wyznaczonym terminie, jesteście zobowiązani powiadomić o tym prezydenta najpóźniej w dniu stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny.

Za unikanie kwalifikacji grozi grzywna, a niekiedy taką osobę na miejsce może doprowadzić policja.

Kto do kwalifikacji? 

Obowiązek kwalifikacji dotyczy mężczyzn urodzonych w 2005 r., w latach 2000-2004, którzy nie mają określonej kategorii wojskowej, a także osób, które w latach 2022-2023 uznano za czasowo niezdolne do służby ze względu na stan zdrowia.

Kwalifikacja dotyczy także kobiet urodzonych w latach 1997-2008, mających kwalifikacje przydane do służby wojskowej oraz kobiet pobierających naukę, by te kwalifikacje zdobyć oraz osób, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej.

Osoba stawająca się na komisję wojskową powinna zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (paszport), dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia albo zaświadczenie o kontynuacji nauki.

Trzeba mieć dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, dokumentację medyczną, m.in. karty informacyjne leczenia szpitalnego, historie choroby, a osoby noszące okulary lub szkła korekcyjne dokumentację okulistyczną określającą wadę wzroku.

Gdzie badania?

Na terenie Rzeszowa powołano już Powiatową Komisję Lekarską nr 1 (przy ul. Hetmańska 21 – SP ZOZ nr 1), która przeprowadzi badania. Po nich wezwani otrzymają jedną z kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej: A, B, D lub E. 

Orzeczenie z kategorią „A” lub „D” powoduje po uprawomocnieniu (co następuje po upływie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia) – przeniesienie z urzędu do rezerwy. Oznacza to także uregulowany stosunek do obowiązku obrony.

Kategoria „E” zwalnia z powinności wynikających z ustawy o obronie ojczyzny. Kategoria „B” oznacza czasową niezdolność do służby wojskowej i pozwala na ponowną ocenę stanu zdrowia, po upływie okresu wskazanego przez komisję.

Kwalifikacja wojskowa na Podkarpaciu rozpoczęła się 1 lutego, potrwa do 30 kwietnia. W naszym województwie obejmuje 15 tys. osób. 

Informacji, w tym dotyczących rekrutacji do szkolnictwa wojskowego oraz innych ochotniczych form służby wojskowej, udziela szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rzeszowie, ul. Marii Konopnickiej 5, tel. 261 156 111, e-mail: wcrrzeszow@ron.mil.pl.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama