Zdjęcie: Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

Od środy (31 października) do niedzieli (4 listopada) na rzeszowskich drogach spodziewajcie się więcej policjantów. W tych dniach trwać będzie akcja „Znicz”. 1 listopada zmieni się organizacja ruchu w obrębie rzeszowskich cmentarzy.

Akcja „Znicz” prowadzona jest przez policję co roku. Policjanci w tym czasie spodziewają się na drogach i w pobliżu cmentarzy znacznego wzrostu natężenia ruchu. Funkcjonariusze na bieżąco będą reagować na pojawiające się utrudnienia. 

Policja twierdzi, że podstawowym celem akcji „Znicz” jest zapewnienie bezpieczeństwa kierowcom i pieszych oraz utrzymanie płynności ruchu w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych, oraz głównych ciągach komunikacyjnych.

– Policjanci zwrócą szczególną uwagę na przekraczanie dozwolonej prędkości, trzeźwość kierujących, nieprawidłowe wyprzedzanie kolumny pojazdów, dostosowanie oświetlenia pojazdów do pory dnia i panujących warunków – zapowiada Adam Szeląg, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. 

Policjanci przypominają również, że w środę i w czwartek obowiązywać będą zakazy w poruszaniu się samochodów o masie o masie powyżej 12 ton. W środę – od 18:00 do 22:00, w czwartek – od 8:00 do 22:00.

W czwartek (Wszystkich Świętych) zostanie zmieniona organizacja ruchu na dojeździe do cmentarza przy ul. Cienistej. Dojazd samochodów osobowych do parkingu przed cmentarzem będzie odbywał się ul. Bałtycką i Morgową, na których ruch odbywać się będzie jednokierunkowo (wjazd od strony ul. Lwowskiej).

Wyjazd samochodów będzie odbywał się ul. Cienistą i ul. Kujawską, gdzie ruch będzie odbywał się również jednokierunkowo – zakaz wjazdu od strony ul. Lwowskiej. Zakaz ten jednak nie będzie dotyczył autobusów MPK i taksówek, które będą mogły się nią przemieszczać w kierunku parkingu przed cmentarzem.

Dojazd do bramy cmentarza przy ulicy Polnej możliwy będzie od ulicy Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, a następnie ulicą Morgową. Nie będzie można dojechać do cmentarza przez ulicę Kujawską.

Z ulicy Morgowej w ulicę Żołnierzy I Armii WP można będzie wyjechać jedynie w prawo – na skrzyżowaniu ulica Żołnierzy I Armii WP rozdzielona będzie zaporami. Wjazd w ulicę Konfederatów Barskich możliwy będzie po zawróceniu na najbliższym skrzyżowaniu.

Na czas zmiany organizacji ruchu na ulicy Lwowskiej ustawione będą znaki informujące o dojeździe do cmentarza oraz znaki zakazujące skrętu w ulicę Cienistą i Kujawską. Sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach ul. Lwowskiej z ul. Kujawską i Cienistą będą wyłączone, ruchem kierować będą policjanci.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Parkowanie możliwe będzie na parkingach przycmentarnych przy ul. Cienistej i Polnej oraz na parkingu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 przy ul. Lwowskiej. Ponadto dopuszczone będzie parkowanie na prawym pasie ruchu ul. Żołnierzy I Armii WP w obu kierunkach.

Cmentarz przy ul. Lwowskiej Pobitno znajdujący się w bezpośredniej bliskości cmentarza komunalnego, obejmować będzie opisana zmiana organizacji ruchu. Parkować można będzie na przycmentarnym parkingu od strony ul. Żołnierzy I Armii WP oraz przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2.

W rejonie pozostałych rzeszowskich cmentarzy oraz w pobliżu cmentarzy na terenie powiatu rzeszowskiego, nie wprowadzono zmian w organizacji ruchu. Parkowanie możliwe będzie na parkingach przycmentarnych.

Największe nasilenie ruchu policja przewiduje na ul. Lwowskiej. Wprowadzanie zmian w organizacji ruchu będzie uzależnione od bieżących potrzeb. W przypadku dużego natężenia, ograniczenia mogą być nie tylko w dzień Wszystkich Świętych, ale również w środę poprzedzającą święto i przedłużone na piątek po święcie.

Policjanci apelują, aby przez cały nadchodzący weekend kierujący, zwłaszcza w pobliżu cmentarzy, nie jeździli na pamięć, zwracając uwagę na oznakowanie, które może zostać zmienione oraz na sygnały podawane przez policjantów.

– W przypadku kierowania ruchem przez funkcjonariuszy, kierujący w pierwszej kolejności muszą stosować się do sygnałów i poleceń przez nich podawanych. Przez kilka najbliższych dni wszyscy powinni zachować szczególną ostrożność oraz wyrozumiałość wobec innych uczestników ruchu – przypomina Adam Szeląg.

We Wszystkich Świętych 2018 na rzeszowskie cmentarze będzie można dojechać specjalnymi liniami autobusowymi, które uruchomi Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie. Szczegóły – TUTAJ. Odwiedzając cmentarze, nie daje się też okraść, więcej – TUTAJ.

Zdjęcie: Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama