Prof. Jan Łopuski. Zdjęcie ze zbiorów własnych
Reklama

W wieku 102 lat we wtorek 10 września br. zmarł prof. dr hab. Jan Łopuski, oficer broni Inspektoratu AK Rzeszów oraz Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa.  

Prof. Jan Łopuski urodził się 3 stycznia 1917 r. w Strzegocicach koło Dębicy. W 1939 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1939 r. walczył w wojnie obronnej w 24. Dywizji Piechoty, był żołnierzem Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej Obwodu Dębica, od maja 1944 r. oficerem broni Inspektoratu AK Rzeszów.

Prof. Łopuski został aresztowany i wywieziony do ZSRR, gdzie przez kilka miesięcy był więziony w łagrach. Po powrocie do Polski wyjechał na Zachód. Służył w 3. Dywizji Strzelców Karpackich we Włoszech. W 1947 r. powrócił do kraju. Pracował w Gdyni, a następnie w Toruniu, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, gdzie był m.in. dziekanem prawa.

Prof. Jan Łopuski opublikował ponad 300 prac naukowych oraz wspomnienia z okresu walki o wolną Polskę: “Pozostać sobą w Polsce Ludowej. Życie w cieniu podejrzeń”, “Opowiadania wojenne”, “Losy Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie” – która była jedną z pierwszych publikacji traktujących o zbrodniczej działalności komunistycznego aparatu represji.

W latach 80. ubiegłego wieku prof. Łopuski brał udział w organizowanych w Rzeszowie Katolickich Tygodniach Historycznych, w 1987 r. był jednym z założycieli Duszpasterstwa Kombatantów Armii Krajowej. Odbył wiele spotkań z młodzieżą, by przekazywać kolejnym pokoleniom Polaków pamięć o działalności AK.

Prof. Jan Łopuski został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Był Honorowym Obywatelem Miasta Rzeszowa, został wyróżniony medalami UMK Convallaria Copernicana i Medal „Thorunium”. W 2010 r. IPN nadał profesorowi tytuł Kustosza Pamięci Narodowej IPN.

Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa, w kondolencjach napisał, że prof. Jan Łopuski był człowiekiem wielce zasłużonym w krzewieniu ideałów wolności i patriotyzmu. “Nie do przecenienia są także zasługi Pana Profesora w obszarze prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa morskiego i handlu zagranicznego” – napisał Tadeusz Ferenc.

Oprac. (ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: