Zdjęcie: Pixabay

Państwowy Instytut Weterynarii poinformował o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na Podkarpaciu. Wojewoda Ewa Leniart zwołała w tej sprawie posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Informacja o ptasie grypie do służb wojewody podkarpackiego dotarła 7 marca. Ognisko grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 stwierdzono w gminie Ostrów w powiecie ropczycko-sędziszowskim, gdzie jest ferma indyków (ponad 5 tys. ptaków). Ferma znajduje się w Ostrowie przy drodze wojewódzkiej nr 986, po północnej stronie autostrady A4. 

– To pierwsze ognisko HPAI w 2021 r. na terytorium województwa podkarpackiego – poinformował we wtorek wieczorem Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. 

W posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które zwołała wojewoda Ewa Leniart, wzięli udział m.in. podkarpacki wojewódzki lekarz weterynarii, przedstawiciele policji i straży pożarnej, stacji sanitarno-epidemiologicznej, samorządowcy z powiatów ropczycko-sędziszowskiego i dębickiego.

– Bardzo dziękuję tym służbom i samorządowcom, którzy już od niedzieli aktywnie włączyli się w likwidacje ogniska. Dziękuję za wsparcie działań Inspekcji Weterynaryjnej. Proszę, aby lokalne władze dokonały stosownych oznaczeń na terenie swoich samorządów oraz monitorowały i zgłaszały przypadki padłego ptactwa – powiedziała Ewa Leniart.

Dwie strefy 

Jak zapewniają służby wojewody, w gospodarstwie, w którym stwierdzono chorobę, wdrożono wszystkie procedury zgodne z rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków.

Wojewoda podkarpacki opublikował w Dzienniku Urzędowym rozporządzenie w sprawie zwalczania HPAI na Podkarpaciu. Rozporządzenie określa m.in. obszar zapowietrzony (w promieniu 3 km od ogniska) i zagrożony (10 km od ogniska) wystąpieniem HPAI, sposób oznakowania tych obszarów oraz zakazy i nakazy obowiązujące na tych obszarach.

– Strefa zagrożona obejmuje jeszcze trzy sąsiadujące z nami powiaty: dębicki, mielecki i kolbuszowski – powiedział we wtorek Witold Darłak, starosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Powiat zlecił już wykonanie tablic o strefach zapowietrzonej i zagrożonej. Zostaną one postawione przy drogach. Montaż rozpocznie się w środę.  

Usypianie ptaków

Grzegorz Ożóg, wójt gminy Ostrów (w całości w obszarze zapowietrzonej), poinformował, że usypianie zakażonych ptaków rozpoczęło się już w poniedziałek i kontynuowano je także we wtorek. – W jednych z dwóch obiektów były kilkudniowe pisklęta. Do tej pory uśpiono ich ok. 8000. W drugim obiekcie uśpiono ok. 4200 dorosłych osobników – mówił wójt Ożóg.

We wtorek zorganizowano transport uśpionych ptaków, które zostaną zutylizowane na terenie jednego z zakładów w województwie małopolskim. Transport odbywał się w asyście policji. Gmina rozpoczęła też akcję poszukiwawczą padłych dzikich ptaków przy zbiornikach wodnych sąsiadujących z fermą indyków. Akcję prowadzą strażacy OSP.

 – Żadnych ptaków dzikich, czy gospodarskich nie zanotowaliśmy – przekazał Grzegorz Ożóg. 

Właściciele drobiu (kury, kaczki, gęsi, indyki, łabędzie itp.) na terenie gminy Ostrów zobowiązani są od wtorku (9 marca) utrzymywać drób w pomieszczeniach zamkniętych bez kontaktu z dzikimi ptakami. Restrykcje będą trwały około 3 tygodnie i mogą być przedłużane w zależności od decyzji powiatowego lekarza weterynarii. 

– Rozpoznajemy ognisko, skąd ono mogło powstać. Mamy dwie hipotezy. Pierwsza to przyniesione ognisko przez ptactwo dzikie. Druga to taka, że do fermy mogły zostać przywiezione z zagranicy zarażone pisklęta – mówi starosta Darłak. Zapowiedział od przyszłego tygodnia kontrole sąsiednich gospodarstw.  

– Ich celem nie jest karanie właścicieli, czy deprecjonowanie chowu zwierząt, tylko znalezienie ogniska choroby, dezynfekcja i powrót do normalności – uspokaja Darłak. 

32. ognisko w Polsce 

Stwierdzenie ogniska ma związek z niekorzystną w ostatnim czasie sytuacją epidemiologiczną w wielu krajach, zarówno UE jak i państw trzecich. W Polsce w okresie jesienno-zimowym (październik 2020 / luty 2021) stwierdzono 45 ognisk u drobiu i 52 przypadki choroby u ptaków dzikich. Ognisko w Ostrowie jest 32. w tym roku w kraju. 

Podkarpacki wojewódzki lekarz weterynarii zaapelował do wszystkich hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego należą:

– pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,

– zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa,

– karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,

– stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,

– stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,

– wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

Jakie są objawy?

Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie  wirusem grypy ptaków powinien niezwłocznie poinformować o tym prywatnego lekarza weterynarii lub powiatowego lekarza weterynarii. 

Wśród tych objawów klinicznych są: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody; duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. lanie jaj (jaja pozbawione skorup). Objawy nerwowe zaś to: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów. 

Grypa może występować u wszystkich gatunków drobiu i wielu gatunków dzikich ptaków. Niekiedy zakażeniu może ulec też człowiek, ale są to sytuacje bardzo rzadkie i w praktyce ograniczone do Azji i Afryki. Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5 u człowieka.

Ptasia grypa u ludzi wywołuje objawy podobne do tych spowodowanych zwykłą grypą: gorączka, kaszel, ból gardła, bóle mięśni, stawów, zapalenie spojówek, biegunka, wymioty. 

Wyróżnia się wiele odmian wirusa ptasiej grypy, które oznaczane są symbolami, takimi jak np. H5N1, H5N5 czy H5N8. Wirusy grypy charakteryzują się dużym stopniem zmienności genetycznej, a to sprawia, że skuteczność szczepionek jest bardzo ograniczona, nie opracowano również skutecznych leków.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama