Był wybitnym znawcą książki, jej oprawy artystycznej, technologii książki oraz dziejów przyrządów pisarskich. Ryszard Ziemba zmarł w wieku 81 lat. Rok temu przyznano mu tytuł Zasłużony dla miasta Rzeszowa.

Ziemba zajmował się oprawą artystyczną księżek. Dziełem jego życia jest kolekcja ponad 150 opraw książek Czesława Miłosza oraz publikacji jemu poświęconych. Ryszard Ziemba był absolwentem Wydziału Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.

Swojej pracy artystycznej nie traktował jako źródła utrzymania. Ze skromnej pensji wykładowcy akademickiego sam finansował zakup wszystkich drogocennych materiałów, bez jakiegokolwiek (poza krótkim okresem stypendium Fundacji Kultury) wsparcia władz miasta czy innych instytucji.

O Ziembie napisano mnóstwo artykułów w prasie krajowej i zagranicznej, powstało też wiele programów telewizyjnych (m.in. cykl „Świat książki”), filmów i reportaży na jego temat. Prace Ryszarda Ziemby były wystawiane na wystawach w kraju (m.in. w Muzeum Narodowym w Krakowie i Muzeum Historycznym Miasta Krakowa) i za granicą.

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama