W ten sposób pierwszy etap prac mamy za sobą. Teraz musimy czekać na uprawomocnienie się uchwały (co najmniej 2 tygodnie) i jeśli wszystko pójdzie dobrze, to zaczniemy formalnie przyjmować propozycje zadań do zrealizowania w ramach tego budżetu. O tym które z tych propozycji zostaną przeznaczone do realizacji, zadecydują w głosowaniu mieszkańcy. 

Dyskusje nad szczegółowymi rozwiązaniami były intensywne, jednak szczęśliwie pozbawione większych emocji. Staraliśmy się spośród różnych rozwiązań wybrać takie, które najlepiej pasowały do naszych potrzeb, a jednocześnie pozwalały uniknąć błędów, które popełnili inni.

W efekcie podstawowe zasady RBO są następujące.

–        Uczestniczyć mogą osoby zameldowane w Rzeszowie, które ukończyły 16 lat

–        Propozycje zadań do RBO mogą zgłaszać rady osiedli lub co najmniej 15 osób.

–        Zadanie musi być zrealizowane w ciągu jednego roku i należeć do kompetencji Miasta.

–        Każdy będzie mógł wskazać do trzech zadań.

–        Tylko 10% kwoty może być przeznaczone na zadania „nieinwestycyjne”.

Zwracam uwagę na formularz do zgłaszania propozycji zadań (załącznik nr 2 do tej uchwały). On może być najwcześniej potrzebny.

Data, od której można będzie zgłaszać propozycje, dopiero zostanie podana (będzie to w najlepszym przypadku 3 albo 4 grudnia), ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby już teraz przygotowywać swoją propozycję. Tzn. opisać swój projekt, sprawdzić, czy Miasto może go realizować, spróbować określić jego przybliżony koszt i zebrać wymaganą liczbę podpisów. Równocześnie warto już teraz rozpocząć pozyskiwanie poparcie dla swojego pomysłu. Wszak od ilości uzyskanych głosów zależy jego sukces. Na formularzu do zbierania podpisów jest 17 wierszy – to na wypadek, gdyby któryś z podpisów okazał się nieuprawniony. Dla bezpieczeństwa można złożyć więcej takich kart, jednak warto pamiętać, że na tym etapie ich ilość nie ma żadnego znaczenia – ważne, żeby dobrych podpisów było przynajmniej 15.  Zatem do dzieła.

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama