Reklama

Za ponad 342 mln zł konsorcjum firm Eurovia Polska i Warbud wybuduje odcinek drogi ekspresowej od węzła Świlcza (DK4) do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka). Dzisiaj w GDDKiA w Rzeszowie podpisano umowę.

To pierwsza umowa na zadanie, którego realizacja jest przewidziana w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Inwestycja realizowana będzie systemem „optymalizuj – projektuj – buduj”.

Nowy odcinek S19 będzie stanowił kolejną część tzw. autostradowej obwodnicy Rzeszowa. Pozwoli m.in. na zaoszczędzenie czasu, odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych i centrum miasta oraz zwiększy bezpieczeństwo. Podróżujący na kierunkach północ – południe i zachód – południe będą mogli skorzystać z nowego odcinka S19 i autostrady A4 dzięki czemu ominą centrum Rzeszowa.

– Nowa droga przyczyni się również do ograniczenia emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg, przyspieszy rozwój przyległych terenów oraz poprawi przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego – informuje Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) będzie miał długość 6,3 km. Zaprojektowany został w powiązaniu ze zrealizowanym odcinkiem S19 węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza od północy oraz z planowanym odcinkiem tej drogi od strony południowej w. Rzeszów Południe – Barwinek.

Wykonawca będzie miał 34 miesiące na zrealizowanie zamówienia, w tym 14 miesięcy na zaprojektowanie (opracowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) i 20 miesięcy na budowę (z wyłączeniem okresów zimowych).

Zakres robót obejmuje m.in.: budowę odcinka drogi ekspresowej klasy S o długości około 6,307 km, budowę węzła drogowego Kielanówka, dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego, obiektów inżynierskich i budowę urządzeń ochrony środowiska.

Na podstawie umowy o współpracy GDDKiA z miastem Rzeszów i samorządem podkarpackim z 2010 r. w zakresie dodatkowego połączenia Rzeszowa z ekspresówką wybudowany zostanie tzw. łącznik pomiędzy węzłem Rzeszów Południe, a ulicą Podkarpacką. Częścią tej drogi będzie także oddany do użytku w 2011 r. odcinek pomiędzy ul. Przemysłową a ul. Podkarpacką.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ:

Comments are closed.