Wizualizacja: Pracownia Projektowa F11 w Krakowie
Reklama

Trzy główne ekspozycje, wystawa mobilna, uzupełniająca i interaktywna – tak będzie wyglądało edukacyjne wnętrze Centrum Nauki „Łukasiewicz” w Jasionce pod Rzeszowem. 

Podkarpackie Centrum Nauki “Łukasiewicz”, tzw. podkarpacki „Kopernik”, to jedna z najważniejszych inwestycji samorządu wojewódzkiego. Centrum ma powstać w sąsiedztwie Centrum Kongresowo-Wystawienniczego i lotniska w Jasionce. „Łukasiewicza” ma wybudować Warbud za ok. 50 mln zł. Obecnie Centrum jest w fazie projektowania obiektu.

Dlatego urzędnicy marszałka ten czas wykorzystali na to, by ogłosić przetarg na zakup naukowych eksponatów, bez których „Łukasiewicz” nie będzie mógł funkcjonować. Postępowanie ogłoszono w połowie grudnia. Na 213 eksponatów, z czego 15 będzie stanowiło wystawę mobilną, 7 stanie na zewnątrz obiektu, a 191 będzie tworzyć wystawę w środku centrum, urząd zamierza wydać 28 mln zł.

Zamówione eksponaty zostaną podzielone na trzy główne wystawy: „Lotnictwo”, „Żyję”, „Przyroda”. Ponadto, powstanie także wystawa uzupełniająca, wystawa interaktywna  „Zabawki edukacyjne” oraz wystawa mobilna. 

Zaczną od mitu o Dedalu i Ikarze

Wystawa „Lotnictwo” będzie przedstawiać zagadnienia ściśle związane z inteligentną specjalizacją regionu Podkarpacia, jaką jest lotnictwo. To tu znajdziemy m.in. ścieżkę wiedzy, która rozpocznie się od mitu o Dedalu i Ikarze. 

Kolejnym elementem ścieżki będą historie oscylujące wokół baloniarstwa i sterowców. To tu znajdziemy takie informacje, jak kto pierwszy poleciał balonem, jak steruje się balonem. Elementami uzupełniającymi wystawę będą animacje, filmy przedstawiające największy sterowiec świata („Hindenburg”) oraz wyczyn Felixa Baumgartnera, który skoczył z rekordowej wysokości ok. 38 km nad ziemią.

Kolejną częścią ścieżki wiedzy ma być nawiązanie do ery samolotów z napędem silnikowym, gdzie znajdziemy pierwsze konstrukcje lotnicze i pierwszy lot braci Wright z
1903 roku.

Ponadto, na wystawie „Lotnictwo” pojawią się ciekawe konstrukcje lotnicze z uwzględnieniem tych, które były produkowane na Podkarpaciu, komunikacja
lotnicza oraz radiolokacja, a także sylwetki takich postaci, jak m.in. Tadeusz Góra, Franciszko Żwirko i Stanisława Wigura, Wacław Nycz.

Człowiek w centrum uwagi 

Druga wystawa – „Żyję” – będzie skupiona wokół człowieka i wszystkich jego zmysłów. Dla
ułatwienia zostanie podzielona na strefy:”Widzę”, „Słyszę”, „Myślę”, „Poruszam się”, „Jem i oddycham”. 

„Widzę” będzie strefą skupioną na zmyśle wzroku oraz szeroko pojętej dziedzinie fizyki, jaką jest optyka. Zwiedzając tę wystawę będzie można zapoznać się z cechami optyki geometrycznej, związanymi z biegiem promieni świetlnych, m.in. ich załamaniem i odbiciem, a także powstawaniem obrazów.

„Słyszę” będzie skupiała się na zagadnieniach związanych z akustyką oraz zmysłem słuchu. Eksponaty przedstawiać będą cechy i właściwości fal mechanicznych, ze szczególnym uwzględnieniem fal akustycznych. Wystawa skupiać się będzie na zjawiskach, związanych z powstawaniem, propagacją i oddziaływaniem dźwięków. 

Celem strefy „Myślę” będzie z kolei przedstawienie sposobu działania i funkcji
najważniejszego organu i jednocześnie głównego narządu ośrodkowego układu
nerwowego – mózgu. 

Strefa „Poruszam się” będzie zaś miała za zadanie przedstawiać zagadnienia związane z działem fizyki, jakim jest mechanika, czyli nauką zajmująca się ściśle ruchem.
Przedstawione zostaną różne rodzaje ruchów oraz oddziaływania z nimi
powiązane.

Ostatnia strefa – „Jem i oddycham” – będzie miała na celu przedstawienie procesów i czynności niezbędnych do życia takich jak oddychanie oraz odżywianie, a także poznanie
wnętrza ciała człowieka. 

Będzie o ekologii i bioróżnorodności 

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

Trzecia wystawa główna – „Przyroda” – będzie miała na celu pokazać bioróżnorodność, faunę i florę regionu, geografię i geologię. Ekspozycja prezentować będzie zagadnienia
związane ze środowiskiem naturalnym, światem roślin, zwierząt a także naturą
nieożywioną. Wystawa obejmie również aspekty geograficzne i geologiczne, aby można było w namacalny sposób odkryć w sobie ciekawość otaczającego nas całego świata.

Ważnym elementem wystawy „Przyroda” będzie ekologia i ochrona środowiska. Ta ekspozycja będzie miała na celu edukację ekologiczną, zwiększenie świadomości i wiedzę. Przedstawione zostaną tu zagrożenia wiążące się z brakiem dbania o przyrodę oraz najbardziej typowe negatywne zachowania człowieka ingerującego w środowisko naturalne.

Eksponaty prezentowane na tej wystawie pokażą, jakie są sposoby dbania o Ziemię, możliwości oszczędzania i oczyszczania wody, powietrza, gleb. Eksperymenty będą pokazywać z kolei aspekty ekologiczne zarówno w skali globalnej, jak również dziejące się w środowisku lokalnym.

Zasoby wody i jej wykorzystanie – to kolejna cześć wystawy „Przyroda”, która skupi się 
na pokazaniu, w jakiej formie i ilości woda występuje na Ziemi oraz jakie są jej
właściwości fizyczne i chemiczne.

W przestrzeni strefy „Przyroda” znajdą się też eksponaty, które będą poruszać podstawowe zagadnienia związane z tematyką energetyczną i zrównoważonego rozwoju. 

Wystawa uzupełniająca 

Poza trzema głównymi wystawami w „Łukasiewiczu” powstanie także wystawa uzupełniająca, która będzie poruszać tematykę specjalistyczną nawiązującą
do wystaw głównych. Wystawa została podzielona na strefy tematyczne: „Mikrobiologia”, „Kosmos i astronomia”, „Atmosfera”, „Woda” oraz  „Materiały i Nanotechnologia”.

 „Mikrobiologia” będzie przestrzenią poświęconą mikrobom, gdzie zostanie pokazane  zróżnicowanie tego świata, w którym znaleźć możemy m.in. bakterie, wirusy, grzyby, glony, pierwotniaki itp. „Atmosfera” z kolei będzie mówić o warunkach pozwalających na istnienie życia na Ziemi.

 „Woda” pokaże naturalny obieg wody w przyrodzie, tzw. cykl hydrologiczny oraz zasoby wodne nie biorące udziału w cyrkulacji.  „Kosmos i astronomia” będzie zaś uzupełnieniem wystawy „Lotnictwo”. Ostatnią strefą będą „Materiały i Nanotechnologia”, gdzie zostaną zaprezentowane zagadnienia dotyczące klasyfikacji i zastosowania różnych materiałów, które nas otaczają. 

Ponadto, w Łukasiewiczu powstanie także wystawa interaktywna „Zabawki edukacyjne”, która zostanie podzielona na strefę „Mały człowiek i przyroda” oraz „Mały człowiek i technika”. 

Otwarcie w 2022 roku 

Budowa „Łukasiewicza” ma się rozpocząć w połowie 2020 roku. Ten etap ma zakończyć się do końca 2021 roku. Następnie samo urządzanie i wyposażenie „Łukasiewicza” ma trwać do jesieni 2022 roku, wtedy zaplanowano uruchomienie PCN. 

“Łukasiewicz” ma mieć cztery kondygnacje – trzy nadziemne i jedną podziemną. W najwyższym punkcie będzie miał 19,5 m wysokości. Cała powierzchnia Centrum ma liczyć ponad 6,5 tys. m kw., a kubatura obiektu ponad 40 tys. m sześciennych. Futurystyczna bryła Centrum nawiązywać będzie do orbity, sterowca, balonu i helisy DNA. 

W środku Centrum znajdzie się strefa wystawiennicza (ponad 3 tys. m kw.), zespół laboratoriów i pracowni edukacyjnych (540 m kw.), zaplecze techniczne, w tym warsztaty serwisowe (945 m kw.), pomieszczenia biurowe (210 m kw.). Prawie 2 tys. m kw. zajmą m.in. hol, szatnie, zaplecze gastronomiczne i sanitarne.

Centrum posiadać będzie także niewielką salę multimedialną na 50 osób, w której planowane są projekcje filmów, spotkania, miniwykłady popularnonaukowe, pokazy, a także przewidywane jest organizowanie małych konferencji i szkoleń. Pomysłodawcy PCN przewidują, że w ciągu roku „Łukasiewicza” będzie odwiedzać około 150 tys. osób.

(jg)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama