Zdjęcie: Pixabay

Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa, ogłasza otwarty nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Oferty można składać do 9 lutego. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 30 września 2021 r.

Kandydat na rachmistrza powinien mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferty można składać do 9 lutego. Wcześniej trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Kandydat może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa (ul. Rynek 1, ratusz), Gminnym Biurze Spisowym przy ul. Kopernika 16, pok. 10, lub e-mailem (spispowszechny2021@erzeszow.pl), platformą ePUAP albo za pośrednictwem m.in. Poczty Polskiej i firm kurierskich, z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza spisowego”.

Wynagrodzenie rachmistrzów zależy od metody przeprowadzania przez niego wywiadów z osobami objętymi spisem powszechnym: 7 zł (brutto) to stawka za wywiad bezpośredni, 4 zł (brutto) – za wywiad telefoniczny.

Kandydat na rachmistrza będzie musiał wziąć udział w zdalnym szkoleniu. Obejmie ono część teoretyczną i część praktyczną. Egzamin odbędzie się za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat musi mieć własny sprzęt (laptop, komputer, tablet) wraz z dostępem do internetu. 

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60 proc. poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do roli rachmistrza. O kolejności zdecyduje najwyższa liczba punktów na egzaminie i najkrótszy czas napisania testu. Na liście przy każdym z kandydatów będą wyniki obu tych kryteriów.

Z rachmistrzami zostaną podpisane umowy zlecenia. 

Więcej informacji na temat spisu znajdziecie na stronie bip.erzeszow.pl oraz w Gminnym Biurze Spisowym przy ul. Kopernika 16 w Rzeszowie, pok. 10, tel. 17 875 44 33, 17 875 49 96, e-mail: spispowszechny2021@erzeszow.pl.

Spisem będą objęte: osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby nie mające miejsca zamieszkania; mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama