Zdjęcie: Pixabay

Jakie dokumenty należy złożyć do ZUS? Jak sporządzić protokół powypadkowy? Na co zwrócić szczególną uwagę? – na te i wiele innych pytań w środę (24 listopada) będą odpowiadać eksperci rzeszowskiego ZUS.

Jak mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik ZUS na Podkarpaciu, w pierwszym półroczu 2021 ZUS w naszym województwie wypłacił 1111 jednorazowych odszkodowań na łączną kwotę 7,1 mln zł (w analogicznym okresie w ub. roku: 865 odszkodowań – 5,1 mln zł).

Od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynosi 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (pozostałe kwoty znaleźć można na www.zus.pl).

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu dokonuje się po zakończeniu leczeniu i rehabilitacji.

Aby uzyskać odszkodowanie, należy złożyć kompletny wniosek, zawierający protokół powypadkowy wraz z dokumentacją, sporządzony i zatwierdzony przez zakład pracy, wypełniony przez lekarza druk OL-9 z adnotacją zakończenia leczenia i rehabilitacji.

ZUS przypomina, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy wzór protokołu powypadkowego. Pomimo upływu prawie dwóch lat od zmiany przepisów w tym zakresie, do ZUS-u nadal wpływa dużo wniosków o odszkodowanie na starym wzorze.

– Powoduje to konieczność przeprowadzania postępowania wyjaśniającego oraz przedłużenie terminu na załatwienie sprawy a tym samym wypłatę świadczeń – twierdzi Wojciech Dyląg. Po 1 stycznia 2020 r. protokół ma być sporządzony na nowym wzorze.

Dyżur eksperta ZUS

O czym należy pamiętać przy sporządzaniu i dokumentowaniu wypadku przy pracy? Jakie dokumenty należy złożyć do ZUS? Jak sporządzić protokół powypadkowy? Na co zwrócić szczególną uwagę?

Na te i inne pytania dotyczące świadczeń z wypadków przy pracy i niezbędnej dokumentacji odpowiadać będą eksperci rzeszowskiego ZUS podczas dyżuru – w środę (24 listopada) w godz. 10:00-11:30 pod numerem telefonu: 17 858 61 85.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama