Zdjęcie: Pixabay

Do 11 kwietnia rodzice mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola lub klubu dziecięcego.

Obowiązujące od 27 marca dodatkowe obostrzenia covidowe dotyczą m.in. zamknięcia do 9 kwietnia żłobków i przedszkoli. W związku z tym, ZUS ponownie wydłużył dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

– Do 11 kwietnia uprawnieni rodzice mogą skorzystać z tej formy wsparcia. Jest ona szczególnie ważna w trudnym czasie pandemii koronawirusa – poinformował Wojciech Dyląg, rzecznik podkarpackiego ZUS. 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zamknięto żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki z powodu COVID-19. Taki zasiłek przysługuje również w razie ograniczonego otwarcia takich placówek. 

Zasiłek przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje on ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dla kogo nie jest zasiłek?

Nie zmieniły się zasady wypłacania zasiłku. Nie przysługuje on, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłek nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

Jak uzyskać zasiłek?

Wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem (dostępne na www.zus.pl). Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

Ważne!

Od 22 marca szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia opieki dla uczęszczających do klas I-III dzieci osób:

– zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

– realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jeżeli jednak rodzic nie skorzysta z opieki nad dziećmi zapewnionej przez szkołę, przysługuje mu dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Natomiast jeśli rodzic skorzysta z opieki zapewnionej dzieciom przez szkołę, nie ma prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama