Fot. Uniwersytet Rzeszowski. Na zdjęciu prof. Paweł Grata
Reklama

Cykl konferencji naukowych, sporządzenie specjalistycznej bibliografii naukowej, stworzenie portalu internetowego – to tylko część działań, które przeprowadzi Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jego pracownicy zdobyli grant na blisko 1,5 mln zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Projekt “W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX-XXI wieku” dr. hab. Pawła Graty, prof. UR, dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR, został zakwalifikowany do finansowania w ramach programu “Szlakami Polski Niepodległej”. “W drodze ku modernizacji…” wybrano jako jeden z 10 projektów z 55 zgłoszonych do programu.

– To spory sukces wskazujący nasz spory potencjał naukowy. Istotny jest również fakt, że zespół oceniający, który pozytywnie zarekomendował nasz projekt, składał się z wybitnych przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych w kraju – mówi prof. Paweł Grata.

Autorzy projektu chcą przeprowadzić na szeroką skalę badania nad dokonaniami wolnych Polaków oraz Niepodległej Polski na drodze ku modernizacji gospodarczej i społecznej. Ich zakres obejmować będzie okres szeroko rozumianego tworzenia i budowy nowoczesnego społeczeństwa, poczynając od okresu walk o niepodległość, poprzez Niepodległą Drugą Rzeczpospolitą, trudne czasy okupacji i realnego socjalizmu, aż po współczesną nam wolną Polskę.

Autorzy projektu zwrócą uwagę na polskie dokonania na polu gospodarczym i społecznym, zarówno te, które przynajmniej częściowo są obecne w świadomości społecznej, jak i te, które nie są w ogóle znane, a śladowe informacje posiadają o nich jedynie specjaliści.

Projekt przewiduje m.in. cykl konferencji naukowych, sporządzenie specjalistycznej bibliografii naukowej, stworzenie portalu internetowego oraz wydanie słownika polskiej modernizacji, bibliografii prac jej poświęconych oraz edycji najważniejszych związanych z nią źródeł.

Do prac zespołu realizującego projekt prof. Paweł Grata zaprosił historyków, socjologów oraz medioznawców. Wsparcie merytoryczne zapewniły również ogólnopolskie towarzystwa naukowe oraz regionalne instytucje dziedzictwa kulturowego. Projekt otrzymał najwyższe finansowanie w konkursie w kwocie ponad 1,365 mln zł.

Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, oprócz działalności naukowej, kształci studentów na 10 kierunkach studiów: archeologii, bezpieczeństwie wewnętrznym, filozofii, historii, kulturoznawstwie, turystyce historycznej i kulturowej, muzeologii, politologii, pracy socjalnej oraz socjologii. Od przyszłego roku akademickiego będzie również kształcił studentów na nowym kierunku – komunikacja międzykulturowa.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ:

Comments are closed.