Budżet Rzeszów
Zdjęcie: Sebastian Stankiewicz / Rzeszów News

1,76 mld zł ma wynieść budżet Rzeszowa na rok 2022. W planach m.in. kryta pływalnia na ul. Matuszczaka, Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne i wiadukt na ul. Wyspiańskiego i Hoffmanowej.

Z wydatków bieżących na zadania własne najwięcej, bo aż 570,8 mln zł, miasto zamierza przeznaczyć na oświatę i wychowanie. 125,2 mln zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, a 122,6 mln zł – na transport i łączność.

Z wydatków majątkowych 167,8 mln zł ma pochłonąć transport i łączność, 80,2 mln zł kultura fizyczna, a 49,8 mln zł oświata i wychowanie. 

357,6 mln zł zarezerwowano na inwestycje. Są wśród nich hala sportowa przy Zespole Szkół nr 1, kryta pływalnia przy ul. Matuszczaka, zespół oświatowy na osiedlu Drabinianka, Podkarpackie Centrum Lekkiej Atletyki, Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne i wiadukt łączący ulice Hoffmanową i Wyspiańskiego. 

– Projekt przyszłorocznego budżetu jest ambitny. Są w nim inwestycje, które będą realizowane na każdym rzeszowskim osiedlu – mówi prezydent Konrad Fijołek. 

Budżet ma gwarantować kontynuację trwających już zadań oraz nowe inwestycje. Są w nim zapisane m.in. pierwsze pieniądze na rzeszowski aquapark. 

– Zaproponowałem także rozpoczęcie prac nad projektem budowy parkingu podziemnego pomiędzy urzędem marszałkowskim a ZS nr 1 – podkreśla Fijołek. – Na liście zadań są też wyczekiwane przez mieszkańców rozbudowy szkół na osiedlach Staromieście i Matysówka – dodaje.

Projekt budżetu trafi teraz do miejskich radnych i do poszczególnych komisji rady miasta. Do uchwalenia zostanie przedstawiony na sesji pod koniec grudnia. 

(taz)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama