Zdjęcie: Namysław Tomaka / Rzeszów News

Sześć projektów stażowych będzie realizowała Politechnika Rzeszowska Uczelnia pozyskała na nie ponad 18 mln zł. Studenci za udział w stażach będą dostawać stypendium. Z kolei Rzeszowska Szkoła Wyższa WSPiA  pozyskała niecałe 5 mln zł na wprowadzenie dodatkowych bezpłatnych zajęć, które pomogą lepiej odnaleźć się studentom na rynku pracy.

Politechnika Rzeszowska pozyskała pieniądze na płatne staże w konkursie „Studiujesz? Praktykuj!” w ramach rządowego programu „Wiedza. Edukacja. Rozwój 2014-2020”.

– Studenci sześciu wydziałów PRz będą mogli odbywać atrakcyjne staże, które ułatwią absolwentom wejście na rynek pracy dzięki zdobyciu praktycznego doświadczenia uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach. Za udział w stażu studenci będą otrzymywać stypendium – wyjaśnia Anna Worosz, rzecznik PRz.

Programem został objęty: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej w projekcie pt. „Inżynier na staż”, Wydział Elektrotechniki i Informatyki – „Od teorii do praktyki”, Wydział  Zarządzania – „Wysokiej jakości staże szansą na lepszy start”, Wydział Chemicznym – „Zawodowy start”.

Na płatny staż mogą również liczyć studenci studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury oraz  Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa. Staże rozpoczną się 1 marca 2018 roku i potrwają do 30 listopada 2019 r.

– Staże umożliwią studentom nawiązanie nowych kontaktów zawodowych. Pozwolą również poznać własne możliwości na rynku pracy – uważa Anna Worosz.

Dla WSPiA prawie 5 mln zł

Z kolei Rzeszowska Szkoła Wyższa WSPiA pozyskała prawie 4,6 mln zł z Unii Europejskiej na cztery projekty, które mają studentów przygotować do przyszłej pracy.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

– Projekty dla studentów realizowane będą aż do 2020 r. Dzięki temu w najbliższych latach z bezpłatnych dodatkowych i praktycznych zajęciach przygotowujących do rozpoczęcia pracy zaraz po studiach skorzystać będą mogli wszyscy studenci rozpoczynający naukę w WSPiA – wyjaśnia Przemysław Pawlak, rzecznik WSPiA.

Na kierunku „administracja i arządzanie studenci skorzystają z programu „Absolwent WSPiA liderem rynku pracy” oraz „Zostań przedsiębiorcą z WSPiA”.  Na dodatkowych zajęcia studenci będą mogli korzystać np. z symulatora biznesowego, który pozwala założyć i prowadzić wirtualną firmę. Będą też warsztaty dotyczące rozpoczynania i prowadzenia firmy oraz zajęcia z marketingu internetowego.

Na „prawie” w ramach  projektu „Absolwent Prawa WSPiA liderem rynku pracy” będzie można m.in. skorzystać z certyfikowanego szkolenia językowe TOLES z prawniczego języka angielskiego oraz dodatkowe zajęcia praktyczne w Klinice Prawa.

– Studenci będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z profesji prawniczych, które poprowadzą doświadczeni adwokaci, sędziowie, prokuratorzy i radcy prawni. W planach są także symulowane rozprawy sądowe, pokazujące praktyczne aspekty zawodów prawniczych – wyjaśnia Pawlak.

Dla kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” przygotowano z kolei projekt.  „Ochrona osób i mienia w Polsce – zostań profesjonalistą – wykwalifikowany Absolwent WSPiA”. Główna część projektu to m.in. certyfikowane szkolenia pracownika ochrony osób i mienia oraz praktyczne zajęcia na profesjonalnej strzelnicy. Dodatkowo studenci będą odwiedzać firmy, które profesjonalnie zajmują się ochroną osób i mienia.

Dla studentów II stopnia na kierunku „administracja” przygotowano również nową anglojęzyczną specjalność „Management of Transport, Shipping, Logistics”. Wartość tego projektu wynosi prawie 1,2 mln zł.

(jg)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama