Do 17 października potrwa rekrutacja na kolejną edycję Seminarium Doktoranckiego w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. To propozycja dla chcących uzyskać stopień naukowy doktora nauk prawnych.

WSPiA to jedna z 19 (na prawie 300 uczelni niepublicznych w Polsce) oraz jedyna na Podkarpaciu (wśród uczelni państwowych i niepublicznych), uczelnia posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

Podania o przyjęcie na IV edycję Seminarium Doktoranckiego w WSPiA można składać do 17 października. Osoby ubiegające się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w Seminarium powinny złożyć kwestionariusz z określeniem Katedry odpowiadającej zainteresowaniom naukowym.

Do podania należy dołączyć odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, życiorys uwzględniający przebieg pracy zawodowej, w tym naukowej kandydata oraz wykaz ewentualnych publikacji naukowych lub publicystycznych. Dodatkowo do kwestionariusza należy dołączyć informację zawierającą charakterystykę zainteresowań naukowych kandydata i charakterystykę przewidywanego projektu naukowo-badawczego.

Do podania można również dołączyć rekomendację pracownika naukowego posiadającego tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych.

Zajęcia podczas Seminariów Doktoranckich prowadzą wybitni profesorowie WSPiA, m.in.: prof. Andrzej Zoll, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Zygmunt Niewiadomski i prof. Jerzy Posłuszny. Sprawują opiekę naukową oraz są promotorami słuchaczy Seminariów.

Uczestnikami Seminarium mogą zostać absolwenci kierunku „prawo”, „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne”, posiadający tytuł magistra. Seminarium trwa 3,5 roku. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najnowszymi teoriami i problemami badawczymi wybranej dyscypliny i specjalności naukowej oraz podnoszenie kwalifikacji naukowych uczestników.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Seminaria mają również przygotować uczestników m.in. do napisania rozprawy, otwarcia przewodów i obrony prac doktorskich.

Zajęcia odbywają się w formie wspólnych konwersatoriów, zajęć specjalizacyjnych prowadzonych w katedrach oraz indywidualnych konsultacji z opiekunem naukowym. Dodatkowo słuchacze uczestniczą w warsztatach i konferencjach naukowych.

Dodatkowo uczelnia stwarza uczestnikom Seminarium możliwość publikowania w swoich czasopismach naukowych: Ogólnopolskim Kwartalniku „Administracja, Teoria – Dydaktyka – Praktyka” oraz półroczniku „Rzeszowskie Studia Prawnicze”, a także w innych publikacjach WSPiA.

Seminaria Doktoranckie prowadzone są w siedmiu Katedrach: Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego, Prawa Karnego i Kryminalistyki, Prawa Cywilnego i Prawa Pracy, Prawa Gospodarczego i Handlowego, Prawa Konstytucyjnego i Stosunków Międzynarodowych oraz Historii Państwa i Prawa.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zamiejscowym Wydziale Prawa i Administracji w Rzeszowie przy ul. Cegielniana 14, pokój 4 lub na stronie www.wspia.eu.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama